Patrick Baert

Patrick Baert je profesor sociologije na Univerzitetu u Kembridžu. Njegove oblasti istraživanja su društvena i politička teorija, filozofija društvenih nauka, sociologija kulture, sociologija intelektualaca i intelektualna istorija.