Raymond Geuss

Raymond Guess je profesor na Odseku za filozofiju na Univerzitetu u Kembridžu. Njegove oblasti istraživanja su politička filozofija i kontinentalna filozofija.