Sanja Milutinović Bojanić

Sanja Milutinović Bojanić je izvršna direktorka Centra za napredne studije za jugoistočnu Evropu na Univerzitetu u Rijeci. Njene oblasti istraživanja tiču se interdisciplinarnih umetničkih praksi kao i afekt teorija.