Simon Susen

Simon Susen je profesor sociologije na Siti Univerzitetu u Londonu. Njegove oblasti istraživanja su kritička teorija, sociologija kritike i politička filozofija.