Snježana Prijić-Samardžija

Snježana Prljić Samardžija je trenutno rektorka Univerziteta u Rijeci kao i profesorka filozofije na Odseku za filozofiju na Fakultetu za društveno-humanističke nauke. Njene oblasti istraživanja su društvena filozofija, epistemologija i primenjena etika.