Ljubomir Tadić (1925–2013)

Rođen je 14. maja 1925. u selu Smriječno, kod Plužina, Crna Gora. Njegov otac Pavle Tadić je bio poručnik crnogorske vojske i u svojoj kući je otvorio prvu školu u krajevima Pive u vreme Kraljevine Jugoslavije. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu.
Pošto je u međuvremenu izbio Drugi svetski rat, prekinuo je školovanje i 1941. sa 16 godina otišao u rat. U narodnooslobodilačkoj borbi bio je partizan (sebe je nazivao „marksistom, ali ne i boljševikom“). Kraj rata je dočekao u činu kapetana.
Pravni fakultet je završio u Beogradu 1952, a doktorsku disertaciju je odbranio u Ljubljani 1959. Univerzitetsku karijeru počeo je 1954. godine kao asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a ubrzo je postao i vanredni profesor. Godine 1962. postao je viši savetnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
Od 1963. do 1975, radio je kao redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Godine 1968. bio je jedan od predvodnika studentskog protesta u Beogradu, a početkom 1975. je udaljen s fakulteta, sa još sedmoro profesora i asistenata.
Od 1981. radio je kao naučni savetnik prvo u Centru za filozofiju i društvenu teoriju, pri Institutu društvenih nauka, a potom u IFDT-u, gde se penzionisao 31. decembra 1995, u sedamdesetoj godini života.
Bio je dopisni je član SANU-a od 1985, a redovni od 1994.
Jedan je od 13 osnivača Demokratske stranke u decembru 1989. godine. Uz Dragoljuba Mićunovića, jedini je ostao u članstvu DS-a.
Dobio je sledeća priznanja: Sedmojulsku nagrada, 1990, Orden zasluga za narod drugog reda, Orden rada sa zlatnim vencem, Medalju za hrabrost.
Umro je u Beogradu 31. decembra 2013.

Knjige:
—Filozofske osnove pravne teorije Hansa Kelsena : prilog kritici „Čiste teorije prava“, 1962
—Revolucija i sloboda, 1965
—Predmet pravnih nauka, 1966
—Poredak i sloboda: prilozi kritici političke svesti, 1967
—Tradicija i revolucija, 1972
—Autoritet i porodica, 1980
—Filozofija prava, 1983
—Da li je nacionalizam naša sudbina? i druge rasprave i polemike o naciji, socijalizmu i federaciji, 1986
—Ogled o javnosti, 1987
—Nauka o politici, 1988
—Autoritet i osporavanje, 1989
—O „velikosrpskom hegemonizmu“, 1992
—Retorika : uvod u veštinu besedništva, 1995
—Politikološki leksikon : osnovni pojmovi nauke o politici, 1996
—Filozofija u svom vremenu, 1998
—U matici krize : intervjui 1968-1998, 1999
—Polemike, 2000
—Zagonetka smrti: smrt kao tema religije i filozofije, 2003
—Izabrana dela Ljubomira Tadića. tomovi 1−7, 2006−2008