Miladin Životić (1930–1997)

Rođen je 14. avgusta 1930. godine u Ripnju, mestu pored Beograda.
Studije filozofije završio je 1953. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po diplomiranju, radio je u srednjim školama u Beogradu i Prizrenu.
Asistentsko mesto dobio je 1957, na Katedri za filozofiju svog matičnog fakulteta. Doktorsku tezu „Teorija saznanja u filozofiji pragmatizma“ odbranio je 1962. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Predavao je predmete Savremena filozofija i Aksiologija.
Pošto je podržavao studentsku bunu 1968, uklonjen je sa Fakulteta 1975, sa sedmoro drugih nastavnika. Na Filozofski fakultet se vratio 1987. godine, posle relativno kratkog rada u novoosnovanom Centru za za filozofiju i društvenu teoriju (šest godina). Preuzeo je predmet koji je i ranije predavao – Savremena filozofija.
Godinu 1960/1961. proveo je u SAD-u, kao stipendista Fordove fondacije, kao i 1970/1971, u okviru programa American Council of Learned Societies. Održao je na stotine predavanja u bivšoj Jugoslaviji i u svetu. U penziju je otišao 1994. godine.
Dva puta je biran za predsednika Filozofskog društva Srbije. Bio je osnivač i direktor Škole za filozofiju i književnost u Kruševcu, šest godina. Povukao se pred rađanjem nacionalizma u Srbiji.
Posle 1991, bio je na čelu Građanske akcije za mir. Jedan je od osnivača i lider Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Zajedno s ostalim pripadnicima Kruga i antiratnog pokreta, odlučno je bio protiv nacionalističke ludosti, podržavajući moralno i politički žrtve rata, posebno one u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, ali i drugim gradovima BiH.
Poslednjih godina života, Životić se posvetio izgradnji i razumevanju političkog pojma Drugog, nove, drugačije Srbije.
Preminuo je 27. februara 1997. u Beogradu.

Knjige:
—Odnos morala prema običaju, pravu i religiji, 1957
—Osnovna učenja o najvišem dobru i cilju života u istoriji etike, 1957
—O ideologiji, 1958
—Hjum, 1959
—Aktuelni problemi odnosa prema religiji, 1961
—Pragmatizam i savremena filozofija, 1966
—Čovek i vrednosti, 1969
—Egzistencija, realnost i sloboda, 1973
—Revolucija i kultura: Prilog kritici savremenih ideologija, 1982
—Aksiologija, 1986
—Moralitet, legalitet i legitimitet, 1990
—Contra bellum, 1997

Dobrilo Aranitović „Miladin Životić (1930–1997): Bio­bibliografija”
Filozofija i društvo 22, 4 (2011): 215–245
PDF 732 KB