ISTRAŽIVAČI

Istraživači

milivoj beslinMilivoj Bešlin, naučni saradnik
icon_email milivoj.beslin@gmail.com

Petar Bojanić, naučni savetnik, direktor Instituta
icon_email bojanic@instifdt.bg.ac.rs
bojanicp@gmail.com

igor-cvejicIgor Cvejić, istraživač saradnik
icon_email cvejic@instifdt.bg.ac.rs
cerimanJelena Ćeriman, istraživač saradnik
icon_email jelena.ceriman@instifdt.bg.ac.rs
Jelena-DjuricJelena Đurić, naučni saradnik
icon_email djuric@instifdt.bg.ac.rs
jelena.el@gmail.com
Aleksandar-FaticAleksandar Fatić, naučni savetnik
icon_email fatic@instifdt.bg.ac.rs
aleksandar.fatic@gmail.com
Irena FiketIrena Fiket, istraživač pripravnik
icon_email fiket@instifdt.bg.ac.rs,
irenafiket@yahoo.com
ivkovicMarjan Ivković, naučni saradnik
icon_email ivkovic@instifdt.bg.ac.rs
marjani663@gmail.com
rastko-jovanovRastko Jovanov, naučni saradnik
icon_email jovanov@instifdt.bg.ac.rs
rastko.jovanov@gmail.com
deana-jovanovićDeana Jovanović, istraživač pripravnik
icon_email j.deana@gmail.com


predrag-krsticPredrag Krstić, naučni saradnik
icon_email krstic@instifdt.bg.ac.rs
prekrst66@gmail.com
Igor Krtolica, naučni saradnik
icon_email igorkrtolica@hotmail.com
losoncMark Lošonc, istraživač saradnik
icon_email losoncz@instifdt.bg.ac.rs
losonczmark@gmail.com
matkovicAleksandar Matković, istraživač saradnik
icon_email salematkovic@gmail.com
predrag-milidragPredrag Milidrag, viši naučni saradnik
icon_email milidrag@instifdt.bg.ac.rs
Aleksandar-PavlovicAleksandar Pavlović, naučni saradnik
icon_email aleksandar.pavlovic@instifdt.bg.ac.rs
srdjan-prodanovicSrđan Prodanović, naučni saradnik
icon_email sprodanovic@instifdt.bg.ac.rs
srdpro@gmail.com
gazela-pudarGazela Pudar Draško, naučni saradnik
icon_email gazela.pudar@instifdt.bg.ac.rs
gazela.pudar@gmail.com
kristina-racKristina Racz, istraživač pripravnik
icon_email krisztina.racz@instifdt.bg.ac.rs
krracz@gmail.com
zeljko-radinkovicŽeljko Radinković, naučni saradnik
icon_email radinkovic@instifdt.bg.ac.rs
radinkoviczeljko@gmail.com
Mirjana-RadojicicMirjana Radojičić, naučni saradnik
icon_email radojici@instifdt.bg.ac.rs
mradojicic9@gmail.com
bojanaBojana Radovanović, istraživač saradnik
icon_emailradovanovic@instifdt.bg.ac.rs
radovanovicbojana@yahoo.it
Michal-SladacekMichal Sladeček, naučni saradnik
icon_email sladecek@instifdt.bg.ac.rs
djurdjaDjurdja Trajković, istraživač pripravnik
icon_email trajkovic@instifdt.bg.ac.rs
djurdja.trajkovic23@gmail.com
Jelena-VasiljevicJelena Vasiljević, naučni saradnik
icon_email jvasiljevic@instifdt.bg.ac.rs
jelena_vasiljevic@yahoo.com
adrianaAdriana Zaharijević, naučni saradnik
icon_email zaharijevic@instifdt.bg.ac.rs
adriana.zaharijevic@gmail.com

Spoljni saradnici