Iva Marković: Izazovi doslednog promovisanja zelene ideologije i delovanja ekoloških organizacija Srbije

Šta je „ekološka mudrost“ i koliko se zaista oslanjamo na nju u borbi za očuvanje životne sredine? Na koji način je moguće sačuvati „zelenu suštinu“, a delovati unutar dominantnog antropocentričnog diskursa? Analizirajući unutrašnja pitanja i spoljne izazove sa kojima se susreću ekološke oragnizacije, autorka će predstaviti svoje viđenje stanja ekološkog aktivizma u Srbiji. Polazeći od svog profesionalnog iskustva, pokušaće da evidentira tipove ekoloških inicijativa prema prirodi i uspešnosti njihovog delovanja u postojećem sistemu i ukazaće na neminovnost redovnog preispitivanja odnosa cilj–sredstvo u primeni Zelene ideologije. Takođe će biti pokazano kako zamagljivanje – ili čak brisanje – granice između „prirodne“ i „društvene“ dobrobiti razotkriva lažnost dileme između „ekologizama“ i „enviromentalizama“.

Iva Marković je apsolventkinja pejzažne arhitekture na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, aktivni je član Zelena omladine Srbije i aktivistkinja Mladih Istraživača Srbije. Trenutno radi na projektu mapiranja ekoloških problema u Srbiji i član je radne grupe za klimatske promene Zelene omladine Srbije. U okviru ovih organizacija i kao studentkinja, učestvovala je na više desetina lokalnih i međunarodnih ekoloških volonterskih i edukativnih kampova, akcija, seminara, kongresa i tribina.