Ivan Vejvoda Budućnosti Evrope

Evropa je – i kao ideja i kao geografski prostor – suočena sa izazovima kolike nije doživela još od krize 1930-ih. U vremenu duboke neizvesnosti o budućnosti, društva i pojedinci se suočavaju sa složenošću političke, ekonomske i socijalne dinamike i na taj način gube – ili osećaju da gube – osećaj stabilnosti. Javno nezadovoljstvo je vidljivo.

Poverenje u institucije opada, socijalni kapital se smanjuje, ekonomski rast se dovodi u pitanje, uočava se demografski pad u nekim zemljama, nacionalizam raste i strah od „drugog“ u bilo kojem obliku (migranata, stranca) smatra se ugrožavanjem nečijeg osećaja zajedništva i identiteta.

Evropa je preživela mnoga mračna i teška vremena, i bez obzira na to koliko su ta vremena izgubljena, ona se uvek pojavljivala još konsolidovanija i napredovala. Evropska budućnost leži u rukama njenih građana.

Ivan Vejvoda vodi program Budućnosti Evrope osmišljenog da istraži neke od ključnih rizika i problema sa kojima se suočavaju Evropa i njen liberalni demokratski poredak. Korak dalje, nalazi bi trebalo da oblikuju praktične odgovore i rešenja za koja bi se zalagala pan-evropska mreža partnera.

 

Ivan Vejvoda je naučni savetnik na Institutu za humanističke nauke (IWM) u Beču. Pre toga, bio je viši potpredsednik za programe u German Marshall Fund (GMF) Sjedinjenih Američkih Država. Od 2003. do 2010. godine, radio je kao izvršni direktor GMF Balkanskog fonda za demokratiju, posvećenom jačanju demokratskih institucija u Jugoistočnoj Evropi. Na tu poziciju je došao nakon službe u Vladi Srbije, gde je bio viši savetnik za spoljnu politiku i evropske integracije u Vladi premijera Zorana Đinđića i Zorana Živkovića. Pre toga je radio kao izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo u Beogradu od 1998. do 2002. Godine. Vejvoda je bio jedna od ključnih figura u demokratskom opozicionom pokretu u Jugoslaviji tokom 1990-ih godina, i ima objavljivao je o temama demokratske tranzicije, totalitarizma i posleratne obnove na Balkanu. Od 2005. godine je član Savetodavnog odbora ERSTE Fondacije. Osim toga, on je član Srpskog PEN kluba i član uredništva američkih časopisa u oblasti društvenih nauka Constellations i Philosophy and Social Criticism. Vejvoda je nagrađen francuskim Nacionalni ordenom za zasluge u rangu oficira i Ordenom italijanske zvezde solidarnosti, drugi rang (Commendatore).