Ivana Đurović Nevolja s jezičkim rodom

U ovom izlaganju autorka preispituje odnos pôla kao biološke i roda kao društvene i gramatičke kategorije. Pojedini rasprostranjeni jezici sveta trenutno prolaze kroz manje ili više osmišljene promene u gramatici, i to baš po pitanju roda: engleski they za jedninu, španski latinx umesto latina/o, a u srpskom jeziku se vodi borba za ženski rod među nazivima profesija. Zagovornici ovih promena se u svojim nastojanjima pozivaju na pravdu i ravnopravnost, a nailaze na otpor što institucija, što samih govornika. Stoga je neizbežno pitanje – može li se gramatikom do pravde?

Ivana Đurović je doktorantkinja lingvistike u Njujorku (Graduate Center, CUNY) gde takođe predaje lingvistiku studentima osnovnih studija. Istraživačka interesovanja su joj u oblasti formalne semantike, konkretno: kompozicija uslovnih rečenice, presupozicija, i glagola želje. Uz to, trudi se da preispituje načine na koji se jezik i društvo uklapaju i sukobljavaju, naročito ako to može odjeknuti i van izolovane akademske zajednice. Angažovani je sindikalni aktivista.