Jelena Đurić: Postsekularnost kao povratak volje za smislom

Ukoliko takozvana „raščaranost“ (désenchantement) sveta, koja je negirala magične i religiozne načine doživljaja – kroz sekularnost – predstavlja izraz osnovne razlike između modernih građana i njihovih, tj. naših pred-modernih predaka, šta onda znači „postsekularnost“, koja se u akademskom svetu već godinama razmatra kao globalni proces?  Može li „postsekularno“ značiti sferu prevazilaženja dogmi, iluzija i predrasuda kojih sekularni progres moderne nauke i tehnike, zapravo nije uspeo da se reši, dok je na putu ka tom cilju žrtvovao volju za smislom, kao i vrednosti koje su odražavale doživljaj jedinstvenosti sveta kroz odgovarajuća učenja (religijska, filozofska, politička, etička i druga)? Bez očekivanja konačnih odgovora na postavljena pitanja, cilj ovog predavanja je da otvori ovu značajnu temu za šta je poseban povod ovogodišnje istraživanje postsekularnih vrednosti kod studenata u Srbiji.

Jelena Đurić je naučni saradnik u institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Diplomirala je filozofiju, a magistrirala i doktorirala na Interdisciplinarnoj katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je preko dvadeset naučnih radova koji se bave problemima vrednosti, saznanja, identiteta i okruženja, kao i knjigu Globalni procesi i preobražaj identiteta: antropološki aspekti.