Jelena Vasiljević: Pripadnost naciji i formiranje građanstva: kratka istorija režima državljanstva u Srbiji

Polazeći od okvirnog koncepta „režima državljanstva“, u ovom izlaganju izneće se istorijske konture razvoja politika građanstva i oblikovanja trougla država-teritorija-nacija u Srbiji sa akcentom na period od 1990. godine do danas. Jelena Vasiljević je istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Trenutno radi na doktorskoj tezi „Kultura i građanstvo – antropološka perspektiva“ koju će braniti na katedri za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.