Jezik i manjine u Vojvodini danas

Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje tribinu „Jezik i manjine u Vojvodini danas“ , koja će se održati u sredu, 8. februara u 19 časova u Čitaonici Gradske biblioteke (Dunavska 1) u Novom Sadu.

Jezik kao pasoš: Diskursi multikulturalizma među mladima mađarske nacionalnosti u Vojvodini, Krisztina Rácz

Jezična tržišta i društvene hegemonije: održavanje mreže aktivista za hrvatski jezik u Srbiji,  dr Andrew Hodges

Tribina se bavi suvremenim akademskim istraživanjem o dvije manjine – mađarske i hrvatske – u Vojvodini, kombinirajući uvide i perspektive iz etnologije, sociologije i sociolingvistike. Nakon izlaganja, bit će vremena za širu diskusiju o položaju, politici i izazovima s kojima se navedene i druge manjine suočavaju, kako i od drugih grupa u društvu, tako i od drugih aktivista u njihovim ‘zajednicama’.

Krisztina Rácz, Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju / Univerzitet u Ljubljani

Jezik kao pasoš: Diskursi multikulturalizma među mladima mađarske nacionalnosti u Vojvodini

Predavanje se tiče međuetničkih odnosa i stavova prema pripadnicima drugih nacionalnosti i među mladima srednjoškolskog uzrasta u Malom Iđošu. Glavno pitanje koje predavanje postavlja je kako se etnički identitet konstruiše u kontekstu jednog vojvođanskog mesta sa relativno homogenim i dominantno mađarskim stanovništvom. Fokus predavanja je na ulozi jezika u svakodnevnom životu ispitanika, kako maternjeg, tako i zvaničnog. Istraživanje kombinuje etnografiju i kritičku diskurs analizu kao metode, i iako predstavlja jednu studiju slučaja, nastoji da poveže teorije multikulturalizma, etničke identifikacije i stručnu literaturu o mladima sa pitanjima manjinskog identiteta generalno. Kroz analizu primera uzetih iz transkripta intervjua, glavna tvrdnja predavanja je da institucionalni sistemi u Vojvodini funkcionišu na takav način da kreiraju zatvorene manjinske svetove, u kojima pripadnici etničkih manjina ne poseduju potrebne mogućnosti za integraciju u (većinsko) društvo. Multikulturalizam se u Vojvodini dakle zasniva na etničkoj podeli, a njen glavni alat je jezik.

Dr Andrew Hodges, Centar za napredne studije jugoistočne evrope, Univerzitet u Rijeci

Jezična tržišta i društvene hegemonije: održavanje mreže aktivista za hrvatski jezik u Srbiji

Ova prezentacija se bavi promicanjem hrvatskog jezika u Srbiji od strane aktivista za hrvatski, što u ovom kontekstu najviše je povezano s promicanjem korištenja hrvatskog standarda, pogotovo u učionici. Broj osoba koji se upiše u hrvatske razrede je mali, činjenica što mnogi aktivisti za hrvatski smatraju problematičnim. Koristeći uvide iz antropologije države, analiziram takve aktivnosti kroz optiku (i) stvaranja hrvatske ‘državne učinke’ (Trouillot, 2001) i (ii) suprotstavljanja integriranog jezičnog tržišta u kom srpski standard dominira. Posebno obraćam pažnju na stvaranje novih jezičnih registara i jezične ideologije prisutne uz njih. Govorit ću također o različitim diskursima o nastavi prisutnim kod aktivista za hrvatski, i općenitije u mjestima gdje se ta nastava odvija. Stečeni uvidi će biti od koristi za razumijevanje stvaranja jezičnih tržista i uspostavljanja jezičnih i društvenih hegemonija u drugim manjinskim kontekstima.