Jovo Bakić: Nacionalni front Francuske – model za druge krajnje desničare u Evropi

Ukratko će biti izložen istorijat krajnje desnice u Francuskoj nakon Drugog svetskog rata i njegova teško raskidiva veza s fašističkom prošlošću. Biće govora o različitim ekstremno-desnim grupacijama i njihovim idejama s kojima je Žan Mari Le Pen bio u kontaktu pre no što je udruživanjem više njih 1972. godine nastao Nacionalni front Francuske. Biće predstavljen istorijat, osnovne ideološke značajke, te geografska rasprostranjenost i društvena struktura pristalica Nacionalnog fronta Francuske.

Sve vreme će biti govora o idejno-teorijskom uokviravanju krajnje desnice (ekstremna, radikalna, populistička) i njegovom ideološkom značenju i značaju. Predočava se značaj Nacionalnog fronta Francuske, prve stranke koja je napravila ozbiljniji izborni proboj u prvoj polovini osamdesetih godina dvadesetog veka, za krajnju desnicu u EU, pa i u Evropi.

Takođe, dotiče se i pitanje da li je Nacionalni front promenio ideologiju nakon što je Marin Le Pen preuzela stranku od oca, a ovoga čak i isključila iz stranke zbog antisemitizma. Ukazuje se na činjenicu da je islamofobija funkcionalni ekvivalent antisemitizma u ideologiji današnje evropske krajnje desnice. Naposletku, procenjuje se u kolikoj meri poslednja izbeglička kriza u Evropi i EU može uticati na kretanje udesno čitavih društava i posledični uspeh stranaka krajnje desnice.

Jovo Bakić (1970) je sociolog koji od 1985. godine s manjim prekidima živi u Beogradu. Živeo je i u Nišu, Prizrenu, Sarajevu, Podgorici. Stručno se usavršavao na Univerzitetima u Oksfordu, Helsinkiju i na Univerzitetu Masačusets u Amherstu. Objavio je dve obimne monografije Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači (2011), kao i Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941 (2004). Uz pomenuta dela, objavio je i niz kraćih studija u naučnoj periodici i zbornicima radova. Zainteresovan je za istorijsku sociologiju politike i sociologiju saznanja, a posebno za teorije nacije i nacionalizma, različite ideologije, bivšu Jugoslaviju i njene države naslednice.