Jugoslavija: Prvih sto godina

Povodom stote godišnjice od nastanka jugoslovenske države, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Hajnrih Bel i dnevnog lista Danas, organizuje debatu Jugoslavija: Prvih sto godina. Relevantni sagovornici iz država naslednica Jugoslavije preispitaće istorijske domete stvaranja i trajanja jugoslovenske države i društva. Šta je u našim društvima danas Jugoslavija, da li je morala nestati, kako se sećamo Jugoslavije i može li biti alternativa?

Razgovor će se održati 24. decembra 2018. u 18 časova, u Kući Krsmanovića (Kuća kulture), Terazije br. 34 u Beogradu, na mestu gde je proglašeno stvaranje Kraljevine SHS.

U razgovoru učestvuju:

Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Hrvoje Klasić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zagrebu
Amir Duranović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Petar Todorov, Institut za nacionalnu istoriju, Skoplje
Srđan Milošević, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
Vlatko Sekulović, Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

Moderatori: Adriana Zaharijević i Milivoj Bešlin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu