Ka usklađenosti epistemičkih i političkih vrlina: seminar o knjizi Snježane Prijić-Samaržije Demokratija i istina

Knjiga „Demokratija i istina: konflikt između epistemičkih i političkih vrlina“ [Democracy and Truth: The Conflict Between Political and Epistemic Virtues] (2018) autorke Snježane Prijić-Samaržija ima dvostruki zadatak. Uopšteno govoreći, najpre, knjiga nastoji da opravda primenjivanje epistemologije na stvarne životne situacije kako bismo unapredili društvene epistemičke procese i metode procenjivanja društveno uvreženih verovanja. Drugi i konkretniji cilj knjige jeste da se razmotri jedna značajna dilema: kada procenjujemo društvene prakse, institucije i sisteme, da li treba da žrtvujemo epistemičke vrline zarad etičkih i političkih vrlina ili obrnuto? Prijić-Samaržija odbija ovakvo rasuđivanje kao slučaj lažne dileme, te nudi hibridni predlog koji može istovremeno da zadovolji političke zahteve i da proizvede verovanja/sudove/odluke sa visokim stepenom epistemičkog kvaliteta. Autorka potom pokazuje da hibridni model koji ona zastupa – demokratija pouzdanosti – ima najviše mogućnosti da proizvede zaključke koji bi podjednako uvažavali obe vrednosti.

Učesnici: Petar Bojanić (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Igor Cvejić (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Vedran Džihić (Austrijski institut za međunarodne poslove i Univerzitet u Beču, Institut za političke nauke) Biljana Đorđević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka) Aleksandar Fatić (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Marjan Ivković (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Ivana Janković (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) Marko Konjović (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Ivan Mladenović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) Srđan Prodanović (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Bojana Radovanović (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Smail Rapić (Univerzitet u Vupertalu, Departman za filozofiju) Marko Luka Zubčić (Univerzitet u Rijeci, Filozofski fakultet)

Moderatori: Marko Konjović (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju) Bojana Radovanović (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)

O autorki: Snježana Prijić-Samaržija je trenutna rektorka Univerziteta u Rijeci kao i redovna profesorka na departmanu za filozofiju Fakulteta humanističkih i društvenih nauka. Osnovne studije filozofije završila je na Univerzitetu u Beogradu, magistarske studije filozofije na Univerzitetu u Ljubljani, dok je doktorske studije filozofije završila na Univerzitetu u Zagrebu. Prijić-Samaržija je autorka šest knjiga, neke od kojih su: „Oko i svijet“ (1995), „Društvo i spoznaja“ (2000), „Praktična etika“ (2007, ko-autor Elvio Baccarini), i „Antička i novovjekovna epistemologija“ (2011, ko-autorka Ana Gavran Miloš). Njena poslednja knjiga nosi naslov „Demokratija i istina: konflikt između političkih i epistemičkih vrlina“ [Democracy and Truth: The Conflict Between Political and Epistemic Virtues] (2018). Prijić-Samaržija je takođe priredila 13 knjiga, objavila preko 70 naučnih članaka i prevela nekoliko naučnih tekstova. Njena glavna polja akademskog interesovanja uključuju socijalnu filozofiju, epistemologiju, primenjenu etiku, kao i rodne studije.