Karlo Kralj Držanje distance: Kvalitativna analiza protivstranačkih stavova među nevladinim organizacijama u Hrvatskoj

U proteklih nekoliko godina društvena istraživanja problematizuju promenu u odnosima između države i liberalno orijentisanih udruženja u Hrvatskoj. Zahvaljujući gubitku njihove ‘watchdog’ uloge nakon pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji te istovremenom rastu radikalno desnih izazivača, ova udruženja izgubila su svoj privilegovani pristup institucijama i politički uticaj (Wunsch 2016, Butterfiled 2016). Podstaknute ovakvom promenom u političkom kontekstu, deo udruženja počeo je politizovati svoje aktivnosti kroz češće korišćenje taktika masovne mobilizacije i proširenje aktivnosti u stranačku politiku. Ipak, većina udruženja još je uvek distancirana od stranačke politike i stranačkog opredeljivanja. Iako je takvo ponašanje uglavnom objašnjivo nasleđem institucionalnog okvira za delovanje udruženja, kao i resursnim ograničenjima, ovaj rad bavi se istraživanjem njegovih diskurzivnih i idejnih aspekata. Na temelju dubinskih intervjua s dugogodišnjim članovima/icama devet liberalno orijentisanih udruženja aktivnih u zagovaranju za reformu školstva u Hrvatskoj, ovo predavanje će opisati kako ova udruženja razumeju i kakvo značenje pridaju civilnom društvu, državi i strankama. Predavanje pokazuje da se protivstranački stav (anti-partisanship) među udruženjima afirmiše kroz tri glavna argumenta: negativnu esencijalizaciju države i stranaka, legitimisanje rada udruženja kroz ekspertizu, te percipirani rizik ulaska u stranačko delovanje.

Karlo Kralj je doktorski kandidat za oblasti politikologije i sociologije pri Odseku za društvene i političke nauke Scuole Normale Superiore u Firenci, te član Centra za studije društvenih pokreta (COSMOS). Kao deo svog doktorskog projekta, Karlo istražuje radikalno lijeve pokrete-partije u post-jugoslovenskom kontekstu. Posebno ga zanima razumevanje procesa koji dovode do inovacije aktivističke strategije između nestranačkog i stranačkog aktivizma. Uz doktorske studije, Karlo je saradnik na projektu “Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in the European Semi-periphery” (www.disdem.org). Od 2010. do 2017. godine Karlo je bio aktivan u nekoliko aktivističkih grupa i organizacija u Hrvatskoj, uključujući Centar za mirovne studije i Mrežu mladih Hrvatske.