Karlos Salamanka O nasilju i prostornoj pravdi u Latinskoj Americi

Razmatranje nasilja u sprezi sa prostornom pravdom podrazumeva društveno i političko kontekstualizovanje nasilnih praksi i njihovo povezivanje s načinom na koji se društvene nejednakosti stvaraju i reprodukuju u prostoru i samim prostorom. U izlaganju će se izložiti pregled studija i istraživanja koja su se bavila ovom temom u Latinskoj Americi tokom prethodne tri decenije, s naglaskom na tri aspekta: državni terorizam i nasilje; tenzije nastale kao posledica oslobađajućih presuda komisija za sećanje, istinu i pravdu; nasilje kao posledica neoliberalnih mera bezbednosti.

Karlos Salamanca je kolumbijski arhitekta i antropolog (doktorirao je na EHESS u Parizu). Trenutno radi kao naučni istraživač u Argentini, gde rukovodi Interdisciplinarnim programom za Studije prostora, politike i društva. Prvenstveno se zanima za prostor kao epistemološki i politički problem.