Katarin Lutar: Ratni zločini i teška krivična dela u procesu rekonstrukcije Srbije

Gaston Butul (Gaston Bouthoul, 1896-1980), sociolog koji je osnovao Centar za polemologiju u Strazburu posle Drugog svetskog rata, putem polemologije (bukvalno: nauka o ratu) istražuje rat kao naučnik, a ne kao vojni strateg ili pacifista. Rat je jedna od kolektivnih akcija za koju se građani opredeljuju da bi izgradili društvo. Butulova analiza pokazuje zbog čega je rat povratna društvena činjenica pošto su ,,ratovi ključni trenuci u životu društava najteži i najodlučniji momenti“. Na osnovu te ,,društvene činjenice“ koja ukazuje na to kakav je rat uništio bivšu Jugoslaviju može se postaviti pitanje kako se sada može ostvariti pomirenje u tim multietničkim područjima.

Proučavanje posledica zločina i odgovornosti i potraga za istinom smatraju se ključnim činjenicama postkonfliktne rekonstrukcije u bivšoj Jugloslaviji i mogu se posmatrati kao sudski i vansudski fenomen. Na osnovu ostvarenog istraživanja, predavanje će razmotriti pitanje kako funkcioniše procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, da li su dominantne tendencije potrage za istinom ili pak ćutanja i zaboravljanja, kakve su visine kazni, itd.

Katarin Lutar (Catherine Lutard) radi u Laboratoriji evropske dinamike (Laboratoire Dynamiques Européennes) na Univerzitetu u Strazburu. Od 1999. do 2002. predavala je na Univerzitetu Pariz X/Nanter. Član je Centra za balkanološke studije (CEB/INALCO-Paris) i Međunarodnog udruženja sociologa francuskog jezika (AISLF). Doktorirala je društvenu i kulturnu antropologiju 1988. na Univerzitetu u Bordou s  temom Analiza uticaja društvenih i ekonomskih promena na porodične organizacije od početka 20. veka u Crnoj Gori. Godine 2011. stiče habilitaciju na Univerzitetu L’ Ecole des hautes etudes en sciences sociales u Parizu, s temom Normativna pamćenja i konfliktno pamćenje. Raspad Titove Jugoslavije. Autorka je knjiga Raščerečena Titova Jugoslavija (1945-1991) (2005) i Geopolitika Srbije i Crne Gore (1998).