Kirilo Govorun
Zlo i sloboda

Kakva je priroda zla? Da li je to ontološka ili moralna kategorija? Predavač se bavi pitanjem zla iz perspektive kategorije slobode. Njegov argument prati liniju hrišćanskog neoplatonizma, koji on primjenjuje na aktuelna društvena pitanja, kao što su nacionalizam, rasizam i antisemitizam. On takođe smešta ovo pitanje u okvire pravoslavne Hristologije i tvrdi da su to hristološke jeresi.

Dr Kirilo Govorun je docent na Univerzitetu Lojola Marimount u Los Anđelesu,  direktor Hafington ekumenskog instituta u Los Anđelesu i gostujući profesor na Univerzitetu u Munsteru. Prethodno je bio viši predavač na teološkoj akademiji Sankt Ignatius u Švedskoj i Štokholmskoj školi za teologiju, predavač na Nacionalnom univerzitetu „Kijevsko-mogilska akademija“, u Kijevu i istraživač na univerzitetima Jejl, Kolumbija i Alberta u SAD. Glavna područja njegove ekspertize su ranohrišćanske tradicije, eklisiologija i javna teologija. Njegove skorašnje publikacije uključuju: Meta-eklisiologija: hronike o crkvenoj svesti (Njujork: Palgrave Macmillan, 2015), Skele Crkve: ka poststrukturalnoj eklisiologiji (Jugin, OR: Cascade, 2017) i Političke ortodoskije (Minneapolis: Fortress  2018). Kao arhimandrit Ruske pravoslavne crkve, dr. Govorun je bio predsednik Odeljenja za spoljne odnose Ukrajinske pravoslavne crkve i prvi zamenik predsednika Odbora za obrazovanje Moskovske patrijaršije.