Klaus Bahman: Izazov preokreta u ljudskim pravima: Da li nam je potreban sve oštriji kazneni pristup kršenju ljudskih prava?

 

Polazna tačka predavanja biće način na koji su ljudska prava zadobila međunarodni karakter nakon tranzicionih procesa u Latinskoj Americi i Južnoj Africi, pri čemu će u središtu pažnje biti preokret s restorativne tranzicione pravde na retributivnu tranzicionu pravdu, kao i mreže institucija koje su se u toj sferi pojavile, a koje su (paralelno sa međunarodnim nevladinim organizacijama) sve više dobijale kazneni karakter, uprkos skepsi stručnjaka i uzdržanosti diplomata i političara u pogledu delatnosti međunarodnih krivičnih sudova.

Nakon toga biće reči o sledećim pitanjima: 1. Zašto je međunarodni pokret za ljudska prava vremenom dobio isključivo kazneni i retributivni karakter? 2. Kako je to bilo moguće u situaciji u kojoj zapadna društva (koja dominiraju, odnosno nameću svoje diskurse u ovoj oblasti) postaju sve manje retributivna, npr. kroz liberalizaciju krivičnih zakona i kaznenog sistema, kao i kroz dekriminalizaciju čitavog niza prekršaja?

Klaus Bahman (Klaus Bachmann) je profesor političkih nauka na Univerzitetu za društvene nauke i humanistiku u Varšavi i stručnjak za tranzicionu pravdu. Njegova uža specijalnost jesu međunarodno krivično pravo i međunarodni krivični sudovi. U Hagu je bio posmatrač na suđenju Slobodanu Miloševiću i Biljani Plavšić. Objavio je niz radova o međunarodnom krivičnom sudu za Jugoslaviju i Ruandu.

Bio je strani referent za nemačke, austrijske, švajcarske i poljske medije u srednjeevropskim i istočnoevropskim državama i državama Beneluksa, pokrivajući pitanja demokratske tranzicije u Poljskoj, Belorusiji, Ukrajini i Litvaniji. Bio je saradnik na različitim univerzitetima, u Beču, Vroclavu, Pekingu, Stelenbošu i na Univerzitetu Džon Hopkins u Vašingtonu. Knjiga The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice (Taylor and Francis, Routledge, 2015), pisana u koautorstvu s Aleksandrom Fatićem, nalazi se u štampi.