Knjige

Izdavačka delatnost je neodvojivi i prepoznatljivi deo angažovanosti Instituta. Gotovo od njegovog osnivanja, ona se odvijala kroz ediciju Fronesis. U njoj su objavljivane reprezentativne monografije i stručne studije članova i saradnika Instituta. Nešto kasnije pokrenuta edicija Disput profilisana je tako da relevatne autorske priloge okuplja u zbornike radova o savremenim filozofskim problemima i društvenim izazovima.

U najnovijoj biblioteci Conferentia objavljuju se prilozi s međunarodnih naučnih skupova koje organizuje Institut i na taj način predstavljaju različite orijentacije koje produktivno tematizuju recentna teorijska i politička kretanja. Nove edicije su u pripremi, a postojeće nastavljaju da postoje kao samostalni ili saizdavački poduhvati, u sve bržem ritmu objavljujući sve brojnije publikacije.

Osnovna publikacija Instituta je časopis Filozofija i društvo koji izlazi četiri puta godišnje.
Od 1987. pojavljuje se periodično izdanje sa ustaljenim naslovom Filozofija i društvo, najpre u vidu zbornika, jednom godišnje, kao homage ili Festschrift; potom mahom dva puta, pa kontinuirano tri broja godišnje (od 2005), a od 2011. izlaze redovno četiri broja.

Važno je naglasiti da Filozofija i društvo u poslednjih desetak godina izlazi bez ikakvih kašnjenja ili odlaganja.

FiD nije izlazio jedino 1988, 1991. i 1992, što se može objasniti zbog tadašnjih velikih društvenih kriza i finansijskih problema.

Abecedni spisak izdanja  (.pdf)
Izdanja Instituta po bibliotekama (.pdf)