Istorija političkih ideja i samoorganizovanja vojvođanskih Mađara (1989-1999)

Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i  Centar za multikulturalizam, uz podršku Mađarske akadamije nauka 13. decembra od 10 do 19 časova u konferencijskoj sali Izdavačke kuće „Forum“ (Vojvode Mišića 1, IV sprat) u Novom Sadu organizuju konferenciju pod naslovom „Istorija političkih ideja i samoorganizovanja vojvođanskih Mađara (1989-1999)“. Konferencija će biti multidisciplinarnog karaktera, te u nju su uključeni istoričari, antropolozi, sociolozi, politolozi, filozofi i teoretičari književnosti. U fokusu konferencije će biti najnovija istorija vojvođanskih Mađara, od političke pluralizacije u Jugoslaviji i osnivanja Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara do NATO bombardovanja, dakle od 1989. do 1999. godine. Izlaganja se baziraju na dugoročnim istraživanjima koja su se prvi put usredsredila na ovu epohu iz perspektive mađarske zajednice, i to na sistematičan način, kako na nivou sakupljanja informacija, tako i u pogledu analize. Istraživanja su obuhvatila rad u arhivima, dubinske intervjue sa glavnim akterima dotičnog istorijskog perioda i posmatranje sa učestvovanjem. Pored iskusnih istraživača, konferencija angažuje i doktorande. Između ostalog, na konfereciji će se obraditi sledeće teme: regionalni identitet vojvođanskih Mađara, istorija ideje kulturne autonomije, institucionalni status mađarskih medija, odnos vojvođanskih Mađara prema izbegličkom pitanju, vojvođanski Mađari i bombardovanje, metodološka problematizacija hronologije, itd. Rezultat konferencije će biti zbornik koji će biti objavljen u saradnji sa Izdavačkim zavodom „Forum“.

Program konferencije na mađarskom jeziku