Kritika nasilja sada

Veliko nam je zadovoljstvo da obavestimo da će se četvrta konferencija u ciklusu susreta Međunarodnog konzorcijuma programa kritičke teorije (ICCTP) održati u Rijeci od 16. do 19. juna 2018. godine, pod naslovom Kritika nasilja sada (The Critique of Violence Now). Konferenciju koorganizuju Centar za napredne studije Sveučilišta u Rijeci i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Međunarodni konzorcijum programa kritičke teorije zajednički je projekt Kalifornijskog univerziteta Berkli i Nortvestern Univerziteta, uz podršku Fondacije Endru V. Melon. Cilj Konzorcijuma je da ustanovi aktivnu mrežu programa, projekata, centara i instituta koja će proširiti globalni domet i formu kritičke teorije našeg doba. Konferencije u organizaciji Konzorcijuma oblikovane su pitanjima o aktuelnim istorijskim i globalnim uslovima koji danas upućuju izazov kritičkoj misli, te o tome kako objasniti i vrednovati preovlađujuće oblike globalne moći sa svim njihovim regionalnim specifičnostima koje formiraju i ograničavaju naš intelektualni život. Do sada su održane tri konferencije, u Bolonji, Sao Paulu i Johanesburgu, posvećene problemima univerziteta, demokratije i sećanja.

Konferencija u Rijeci predstavlja četvrti susret u ciklusu konferencija Međunarodnog konzorcijuma programa kritičke teorije. Učesnici konferencije su Petar Bojanić (IFDT/CAS), Judith Butler (UC Berkeley), Marc Crepon (ENS), Astrid Deuber-Mankowsky (Ruhr-Universität Bochum), Başak Ertür (Birkbeck College London), Peter Fenves (Northwestern University), Anne-Lise Francois (UC Berkeley), Dario Gentili (Roma Tre), Julia Ng (Goldsmiths), Pablo Oyarzun (Universidad de Chile), Massimo Palma (Suor Orsola Napoli) i Michelle Ty (UC Berkeley).

U fokusu konferencije biće pitanje u kojim se okvirima sada kreće kritika nasilja, a centralni tekst o kojem će se voditi rasprava tokom tri dana biće tekst Valtera Benjamina „Prilog kritici nasilja“ (Zur Kritik der Gewalt, 1921). Može li se uopšte razviti globalni pojam kritike bez „kritike nasilja“? Benjamin je ovo pitanje postavio početkom dvadesetih godina 20. veka, nudeći vlastito shvatanje pravnog nasilja. Mnoge rasprave o nasilju i nenasilju koje se vode u tradicionalnom ključu podrazumevaju da znamo kako da prepoznamo nasilje i da ćemo onda, na temelju tog znanja, pravdati njegovu upotrebu ili da ćemo joj se protiviti. Kakav izazov upućuje ideja „pravnog nasilja“ tim tradicionalnim raspravama? I u kakvim se formama „pravno nasilje“ pojavljuje danas? Na primer, kakav je odnos između spektakularizacije masakara i pravnog nasilja, uključujući tu i administrativno nasilje? Ima li značaja u tome kako razumemo regionalno nasilje (i kako određujemo regije), kada postavljamo ovo pitanje? Benjaminov uticajni i kontroverzni tekst poslužiće nam kao predložak za razumevanje političkog terena na kojem se danas otvara prostor za kritiku nasilja.

Konferencija Kritika nasilja sada (The Critique of Violence Now) se održava zajedno sa Letnjom školom Critique of Violence Now: From Thinking to Acting against Violence (18-22. jun), u okviru koje će Judith Butler održati predavanje Tumačenje nenasilja.

ORGANIZACIONI ODBOR

Petar Bojanić
Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
Center for Advanced Studies Southeast Europe, University of Rijeka

Sanja Milutinović Bojanić
Academy of Applied Arts, Center for Advanced Studies Southeast Europe, University of Rijeka

Gazela Pudar Draško
Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

Adriana Zaharijević
Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

 

“CRITIQUE OF VIOLENCE NOW. FROM THINKING TO ACTING AGAINST VIOLENCE” WITH JUDITH BUTLER

Slider