Konkurs za nagradu „Zagorka Golubović“ namenjenu mlađim istraživačima

JAVNI POZIV
za dodelu Nagrade „Zagorka Golubović“ za angažovani istraživački rad

mlađih istraživača i istraživačica u 2020. godini

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju godine otvara Javni poziv za dodelu godišnje Nagrade „Zagorka Golubović“ za angažovani istraživački rad mlađih istraživača i istraživačica u 2020. godini.

Nagrada se dodeljuje za najbolji tekst objavljen u naučnom časopisu ili zborniku naučnih radova na srpskom (bosanskom, hrvatskom, crnogorskom) ili engleskom jeziku u protekloj godini koji na angažovani način pristupa regionalnim (jugoistočna Evropa) ili širim društvenim problemima. Tekstovi treba da predstavljaju originalne naučne radove iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji mogu biti samo teorijski ili uključivati analizu empirijskog istraživanja.

Za nagradu mogu da konkurišu mlađi istraživači i istraživačice koji su master studenti, doktoranti ili su stekli doktorat u proteklih pet godina.

Radovi koji se podnose:

  • treba da funkcionišu kao poziv drugima da se u taj refleksivni odnos uključe – da podstaknu promišljanje i da ohrabre na delovanje postavljanjem u fokus tema i metoda koje izazivaju dominantne narative;
  • da sadrže kritičku, odnosno angažovanu nameru – nastojanje da se naučni uvidi na određeni način pretoče u smernice za delanje (operacionalizuju), dakle da ponude mišljenje koje hoće da bude delanje;
  • treba da nastoje da uključi veći broj aktera u promišljanje i delanje spram institucionalne stvarnosti, za šta je neophodna argumentacija razumljiva široj publici, ali usled koje tekst neće izgubiti na rigoroznosti i kvalitetu naučnih uvida. Dakle, tekst treba da krasi angažujući jezik.

Prijave na konkurs dostavljaju se elektronskim putem na adresu: institut@instifdt.bg.ac.rs, sa naznakom u naslovu „Prijava na konkurs za nagradu Zagorka Golubović“.

Prijave koje se podnose treba da sadrže originalni naučni rad, poseban dokument u kojem su navedeni podacima o autoru/ima – ime, datum rođenja, afilijacija i adresa, kao i kratko obrazloženje na koji način podneti naučni rad odgovara na postavljene kriterijume. Rok za dostavljanje radova je 30. jun 2021.

Najbolji tekst prema oceni žirija će biti ponovo objavljen u časopisu Instituta Filozofija i društvo – preveden na engleski ukoliko je objavljen na srpskom, odnosno Kritika – preveden na srpski ukoliko je objavljen na engleskom. Ovogodišnji fond za novčani iznos nagrade je 500 EUR.

Nagrada će biti dodeljena u oktobru 2021.

Odluka o imenovanju žirija za dodelu nagrade Zagorka Golubović 2021-2025