Konkurs za zaposlenje

KONKURS ZA ZAPOSLENJE


Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) i člana 21. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, dana 21. aprila 2021. godine Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu,  raspisuje

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto Koordinator poslova međunarodne saradnje-jedan izvršilac

 

Opis poslova:

 • istraživanje i prikupljanje informacija o potencijalnim pozivima za projekte, obukama i drugim aktivnostima koje doprisne razvoju međunarodne saradnje;
 • priprema projektne dokumentacije za različite otvorene pozive u saradnji sa istraživačima;
 • priprema ugovora o saradnji sa različitim akademskim i neakademskim partnerima (u saradnji sa sekretarom Instituta);
 • učestvovanje u organizaciji događaja i drugih vrsta aktivnosti za potrebe projekata u saradnji sa istraživačima;
 • priprema dokumentacije, izveštaja i organizacija skupova i događaja za konkurse Ministarstva u saradnji sa istraživačima;
 • koordinacija pripreme narativnih i učestvovanje u pripremi finansijskih izveštaja za projekte Instituta;
 • komunikacija sa inostranim partnerima na projektima vezano za tekuće aktivnosti Instituta u saradnji sa Direktorom i koordinatorima projekata;
 • komunikacija sa Rektoratom u vezi sa projektima mobilnosti (priprema dokumentacije, obaveštavanje istraživača o prilikama za mobilnost itd.) i projektima u kojima je Rektorat koordinator ili partner dok Institut neposredno sprovodi projekat pod okriljem Rektorata;
 • priprema vesti i drugih materijala o projektima i projektnim aktivnostima u saradnji sa rukovodiocima projekata;
 • priprema i postavljanje materijala o projektnim aktivnostima na društvenim mrežama  u saradnji sa istraživačima;
 • komunikacija sa sekretarom Insistuta u vezi sa pravnim aspektima svih projekata i projektnih aktivnosti;
 • komunikacija sa saradnikom za finansijske poslove u vezi sa pripremom prateće računovodstvene dokumentacije za sve projekte;
 • priprema i kontrola godišnjih kalendara projektnih aktivnosti;
 • učestovanje u izradi internih procedura i pravilnika u vezi sa realizacijom aktivnosti međunarodne saradnje;
 • učestvovanje u izradi izvesštaja za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • obavlja druge poslove po nalogu Direktora i sekretara Instituta.

 

Uslovi:

 • Stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje jednog stranog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru

 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs putem elektronske pošte na adresu sekretar@instifdt.bg.ac.rs uz obaveznu naznaku (subject maila) naziv radnog mesta za koje se prijavljujete.

Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju sa odgovarajućim dokazima o ispunjavanju uslova propisanih tekstom konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 29. aprila 2021. godine.