Kristina Bojanović Trag Druge: Aspekti feminističke kritike Levinasovog pojma ženskog

Analiza koju ću sprovesti u okviru izlaganja odnosiće se na, prema mom mišljenju, jednu od najplodonosnijih i najinteresantnijih posljedica koju je za sobom ostavila kompleksna misao filozofa Emanuela Levinasa, a to je feministička kritika njegovog pojma ženskog. U izlaganju ću se prije svega potruditi da taj pojam izložim i približim, oslanjajući se Levinasovu filozofsku koncepciju, a potom da objasnim na koji način su ga interpretirale i kritikovale neke feminističke teoretičarke (Simon de Bovoar, Lis Irigare, Dona Brodi, Katerin Šalije). Upravo je žensko onaj fenomen u Levinasovoj filozofiji koji je izvazvao mnoštvo različitih, dijametralno suprotnih reakcija i odgovora, koji se kreću od one, već kao opšte mjesto ustaljene, Deridine primjedbe da je Levinasovo djelo „Totalitet i Beskonačnost“ svojevrstan feministički manifest, pa sve do onih koji žensko u njegovoj filozofiji vide kao predstavljeno na strogo patrijarhalan način. Da li originalnost Levinasovog opisa identiteta i njegovo radikalno obrađivanje koncepta Drugosti može dovesti do toga da pomislimo da činjenica da je žena različita od, drugačija-od muškarca ne implicira njenu inferiornost, ili ju je ovaj mislilac ipak „zadržao u kući“, na mjestu koje joj se tradicionalno pripisuje? Da li Levinas, govoreći o ženskom, govori o onom Drugom koji je srž njegove filozofije, ili ovog filozofa ipak moramo svrstati unutar muške ekonomije Istog? Na ova i još neka pitanja i probleme koje koncepcija Levinasovog ženskog sobom nosi, nastojaću da ponudim odgovore u izlaganju. Analiza će obuhvatiti neraskidivu povezanost ženskog kao Drugog sa nekim od najvažnijih tema Levinasove filozofije, a to su: eros, plodnost, očinstvo i materinstvo, gostoprimstvo. U izlaganju ću se prvo baviti pojašnjenjem Levinasovih koncepata koji se odnose na žensko, a potom i analizom/kritikom istih od strane odabranih teoretičarki. Neće izostati ni lična promišljanja, interpretacije i kritike koje se odnose na Levinasov pojam ženskog, a u cilju pokušaja doprinosa boljoj recepciji feminisitičke kritike ovog mislioca unutar domaćeg filozofskog miljea.

Kristina Bojanović (1984, Podgorica), filozofkinja, prevoditeljka i teoretičarka roda, magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Studijama roda i politike; završila doktorske studije Savremene transdisciplinarne humanistike na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Akademsku karijeru započela na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a nastavila na Humanističkim studijama u Podgorici, gdje je bila asistentkinja na predmetima Etika, Istorija civilizacije i grupi predmeta iz političke filozofije. Učesnica je brojnih regionalnih filozofskih škola i konferencija, i polaznica niza kurseva, seminara i treninga interdisciplinarnog karaktera. Organizatorka je više filozofskih skupova i konferencija u Crnoj Gori, te urednica programa Fil(m)ozofija (večeri filma i filozofije) koji se održavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Priredila je zbornike radova Slike mišljenja Žila Deleza i Sloboda, nasilje, identitet, kao i deset knjiga u ediciji Aletheia/fragmenta philosophica izdavačke kuće Oktoih, u kojoj je bila urednica. Prevodi s francuskog i engleskog jezika, poznaje starogrčki i latinski jezik, i izučava arapski i njemački jezik. Radove objavljuje u regionalnim časopisima i zbornicima. S francuskog i engleskog jezika prevela je brojne knjige i tekstove. Pored stipendija crnogorskog Ministarstva prosvjete, te srpskog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dobitnica je prestižne stipendije za prevodioce koju dodjeljuje CNL (Centre national du livre) iz Pariza, kao i stipendije “Žarana Papić”.