Laboratorija obrazovnih strategija

EduLab je interdisciplinarna laboratorija obrazovnih strategija koju sačinjavaju filozofi, sociolozi, antropolozi, teoretičari književnosti i umetnosti. Formiranje EduLab-a motivisano je neophodnošću upućenog, promišljenog i sistematskog odgovora na izazove koje različite obrazovne koncepcije i politike upućuju savremenom mišljenju.

Nadovezujući se na konferenciju koju je Institut za filozofiju i društvenu teoriju organizovao u Kovačici 2014. pod nazivom Čemu još obrazovanje? (Why still education?), te istoimenog zbornika koji je 2015. izdao Cambridge Scholars Publishing, jedna od glavnih aktivnosti EduLab-a je da nastavi sa organizovanjem godišnje međunarodne naučne konferencije pod tim nazivom, čiju će žižu svake godine određivati novi podnaslov. Ovaj događaj trebalo bi da podstakne intenzivniju teorijsku razmenu između stručnjaka iz regiona i šire, i na taj način takođe i praktično doprinese unapređenju i inovaciji u pogledu obrazovnih strategija.

Ostale aktivnosti planirane u okviru EduLab-a, samostalno ili u saradnja sa pedagoškim i drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, uključuju:

  1. Formiranje relevantne biblioteke tekstova i drugih materijala koji se odnose na teoriju obrazovanja;
  2. Organizovanje čitalačkih radionica, predavanja, seminara, okruglih stolova, naučnih skupova i drugih događaja na temu obrazovanja namenjenih akademskoj zajednici i široj javnosti;
  3. Proizvodnju stručnih priloga koji bi pomogli mapiranju Instituta kao relevantnog mesta debate o obrazovanju u naučnoj zajednici regiona i šire;
  4. Proizvodnju popularnih priloga, sa posebnim naglaskom na digitalne medije;
  5. Saradnju sa „neposrednim izvođačima“: učiteljima, profesorima, vaspitačima, te njihovoj obuci za sagledavanje različitih dimenzija obrazovanja;
  6. Senzitivizaciju prosvetnih radnika ali i društ(a)va za obrazovne dileme;
  7. Uticaj struke na javnost i donosioce odluka u pogledu obrazovnih politika
  8. Kreiranje novih obrazovnih sadržaja i sredstava, pre svega u oblasti humanistike i društvenih nauka.

Članovi: Igor Cvejić, Jelena Ćeriman, Miloš Ćipranić, Balša Delibašić, Edvard Đorđević, Predrag Krstić, Tijana Milojević, Olga Nikolić, Sara Nikolić, Aleksandar Pavlović, Gazela Pudar-Draško, Željko Radinković, Bojana Radovanović, Đurđa Trajković, Marija Velinov, Aleksandar Ostojić, Vera Mevorah