Laboratorija za aktivno građanstvo

Laboratorija za istraživanje i promovisanje aktivnog građanstva Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu kroz interdisciplinarni način pristupa proučavanju participacije građanstva u javnom životu političkih zajednica, ali i isticanju njenog značaja za ostvarenje demokratije.

Delovanje Laboratorije za aktivno građanstvo pri Institutu ima za cilj:

  • Uspostavljanje i formalno prepoznatljivog centra u okviru Instituta koji bi sprovodio empirijska i teorijska multidisciplinarna istraživanja koji bi omogućili formiranje bogate baze podataka;
  • Unapređivanje i širenje znanja i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti participativnih modela demokratije i građanskog političkog angažovanja;
  • Pružanje podrške procesima kreiranja javnih politika zagovaranjem značaja participativnih modela demokratije i građanskog političkog angažovanja za demokratizaciju društva i pri implementaciji participativnih institucija;
  • Poboljšanje razmene i saradnje između akademske zajednice, civilnog društva i donosilaca odluka;

Laboratorija za aktivno građanstvo proizilazi iz višegodišnjeg kontinuiranog naučno istraživačkog rada na empirijskim istraživanjima i teorijskim analizama, ali i iz primene istraživačkih rezultata u polju praktičnih politika, i međunarodne saradnje sa različitim stručnim mrežama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Najznačajniji projekti koje saradnici laboratorije sprovode ili su već sproveli su:

EnTrust – Promišljeno poverenje: Istraživanje poverenja i nepoverenja građantva u institucije- uslovi, efekti i rešenja, Horizont 2020 projekt Evropske Komisije (2020-2024). Nosilac projekta je Univerzitet u Zigenu (Universität Siegen), IFDT je jedna od partnerskih institucija. EnTrust projekt se fokusira na razumevanje dinamičkog odnosa između poverenja i nepoverenja u institucije kako bi se promovisali novi oblici informisanog i promišljenog poverenja građanstva u demokratsko upravljanje. Sistematski će se upoređivati i mapirati poverenja i nepoverenje građanstva unutar različitih  evropskih zemalja. EnTrust se sastoji od interdisciplinarnog i dobro integrisanog konzorcijuma od sedam istraživačkih timova iz Češke, Danske, Nemačke, Grčke, Italije, Poljske i Srbije sa ekspertizom iz sociologije, psihologije, politologije, medija i studija komunikacije, kao i organizacije civilnog društva koja je aktivna na nivou EU.

Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu (2018-2021), Jean Monnet network projekt programa Erasmus+ Evropske unije. Nosilac projekta je Univerzitet u Beogradu – Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Projektom je formiran konzorcijum visoko-obrazovnih i istraživačkih ustanova i organizacija civilnog društva kako bi se istražili potencijali inovativnih demokratskih praksi za unapređenje demokratizacije u zemljama Zapadnog Balkana. Namera nam je da premostimo jaz između postojećeg znanja o “grassroot” demokratskim inicijativama u region i institucionalizovanih demokratskih inovacija koje se praktikuju u zemljama EU. Mreža uključuje Univerzitet u Grazu (CSEES), Univerzitet u Torinu, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Neposlušna demokratija: komparativna analiza spornih politika na evropskoj poluperiferiji (2016-2021). Nosilac projekta: Fakultet političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu, IFDT je jedna od partnerskih institucija. Neposlušna demokratija je projekat motivisan aktuelnom krizom legitimiteta reprezentativne demokratije i nepovrenjem građana u njene institucije. Ovaj projekt ispituje načine na koje politika protesta unapređuje demokratiju i pružiće nove uvide u mogućnosti građana da povrate demokratske politike. Uz to, prikupljanje i analiza podataka o protestima i društvenim pokretima u ove četiri zemlje ima za cilj da poboljša znanje o fenomenu neposlušnosti.

Aktivno za društvenu promenu (2019-2020). Projekat predviđa interaktivne radionice koje će se održati u gradovima s aktivnim društvenim pokretima i podržane je od strane Fonda za otvoreno društvo i USA Ambasade. Cilj radionica je da osnaže lokalne pokrete kroz razmenu iskustava i teorijskog i praktičnog znanja o sledećim temama: decentralizacija, korupcija, komunalne službe, obrazovanje, zdravstvo, politike stanovanja, porezi, ekonomske politike, poljoprivreda, građanska participacija, i društveni pokreti u regionu.

Evropsko društveno istraživanje (2017- ), Institut za filozofiju i društvenu teoriju je član nacionalnog istraživačkog konzorcijuma koji je zadužen za koordinaciju i sprovođenje Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji. Projekat centralno finansira Evropska komisija i Evropska fondacija za nauku (ESF). Evropsko društveno istraživanje (ESS) predstavlja teorijski i metodološki najobuhvatnije međunarodno komparativno istraživanje stavova građanstva, koje se u kontinuitetu sprovodi od 2002. godine (kroz dvogodišnje istraživačke talase). Usled metodološke rigoroznosti i teorijske sveobuhvatnosti, Evropska komisija (European Commission) je prepoznala ESS kao jedan od ključnih izvora podataka na temelju kojih je moguće pratiti trendove u društvenom razvoju i formulisati praktične politike na nivou Evropske unije. Iako je istraživanje do sada sprovedeno u 37 evropskih zemalja, Srbija do 2018. nije bila uključena ni u jedan od talasa istraživanja.

Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije (2018-2019). Nosilac projekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu. Projekat Uzmi grad u svoje ruke: osnovi građanske participacije osmišljen je sa namerom da promoviše načela demokratije, posebno se fokusirajući na modele građanske participacije na nivou lokalnih zajednica. Projekt je implementiran putem ciklusa radionica koje je vodio tim stručnjaka sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Mapiranje političkog pejzaža u Srbiji (2017), Nosilac projekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd. Ovim projektom sistematski su istraživani politički stavovi i interesovanja među građanima i građankama Srbije sa posebnim fokusom na političke preferencije i autentična razmišljanja o demokratiji, politici, partijama, vrednosnim orijentacijama i potrebama za političkom akcijom.

Članovi i članice laboratorije za aktivno građanstvo su: Irena Fiket (koordinatorka) (IFDT), Jelena Ćeriman (IFDT), Jelena Vasiljević (IFDT), Gazela Pudar Draško (IFDT), Sara Nikolić (IFDT), Marjan Ivković (IFDT), Biljana Đorđević (FPN) i Zoran Pavlović (Filozofski fakultet).