Laboratorija za istraživanja roda

Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama na akademski i interdisciplinarni način pristupa proučavanju roda, kao i njegovoj konceptualnoj i doslovnoj interakciji sa drugim socijalno-političkim kategorijama.

Delovanje Laboratorije za istraživanja roda pri Institutu ima za cilj:

  • Uspostavljanje i formalno prepoznatljivog centra u okviru Instituta koji bi sprovodio primenjena i teorijska multidisciplinarna istraživanja koji bi omogućili formiranje bogate baze podataka;
  • Unapređivanje i širenje znanja i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti rodnih studija i istraživanja;
  • Pružanje podrške mladim istraživačicama i istraživačima koji su zainteresovani za izvođenje istraživanja u ovoj oblasti;
  • Unapređenje znanja o rodu u društveno-političkom, kulturnom i naučnom domenu, kao i u domenu socijalnih odnosa, čime bi se unapredili programski sadržaji na osnovnim, master i doktorskim studijama, a sa njima i dalja proizvodnja znanja u ovoj oblasti;
  • Poboljšanje razmene i saradnje između akademske zajednice i drugih sfera društva;
  • Podrška domaćim profesionalnim udruženjima u primeni znanja.

Polje istraživanja roda, zbog svoje interdisciplinarne prirode i tematskog raspona, omogućava sagledavanje postojećih odnosa moći, vrednosnog sistema, politike i zakonodavstva društva, te je kao takvo pogodno i za razvoj misli i akcije kritičkog angažmana koji čini i jednu od glavnih okosnica rada Instituta. Kombinacija kontinuiranih empirijskih istraživanja i teorijskih analiza, te primene istraživačkih rezultata u polju praktičnih politika, zatim profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju i međunarodna saradnja sa različitim stručnim mrežama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka razlikuju delovanje Instituta u ovoj oblasti u odnosu na druge slične centre u zemlji i regionu.

Članovi: Adriana Zaharijević, Gazela Pudar Draško, Irena Fiket, Jelena Ćeriman, Milan Urošević, Vladimir Cvetković, Marko Konjović, Ljiljana Pantović, Balša Delibašić i Mark Lošonc