Lev Kreft: Radikalna kritika sporta

Radikalnu kritiku sporta opredeljujem kao onu kritičku teoriju sporta koja sport stavlja u kontekst predpostavljene agonističke i tragične krize čovečanstva. Na taj način sportu pripada, ako ne najisturenije bar doista značajno mesto uzročnika postojećeg stanja, ili stuba koji to stanje krize održava. Za ovu studiju odabrao sam četiri slučaja radikalne kritike različitih kulturnih, geopolitičkih i filozofskih izvora: Ljubodrag Simonović (Srbija), Roman Vodeb (Slovenija), Jean-Marie Brohm (Francuska) i Douglas Kellner (SAD). Analiza ukazuje, prvo, da je svima poreklo u šezdesetim godinama prošlog veka odnosno u novolevičarskoj kritičkoj tradiciji koja se pojavljuje u sva četiri slučaja kroz tipične koncepte (ideologija, otuđenje, manipulacija). Drugo, globalni (novo)medijski spektakl predstavlja univerzalno okruženje sportske razonode, pa time i generalnu metu radikalnog kriticizma. Treće, u odnosu prema telu, seksualnosti i ne-heteroseksualnim praksama pojavljuju se neočekivane predrasude. Dalje, radikalna kritika sporta nadovezuje na Marxa i marksizam, ali ponajviše upotrebom (tobože?) Marxove metafore o religiji kao opiju naroda, koja se prenosi na funkciju sportske ratonode u savremenim društvima. Naravno, deo se radikalne kritike posebno obrušava na ideologiju olimpizma i političku funkciju Olimpijskih igara. Sve to zajedno otvara mogućnost rasprave o protivrečnostima radikalne kritike sporta.

Red.prof.dr. Lev Kreft (1951) zaposlen je na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, gde predaje estetiku, a u poslednje vreme i filozofiju sporta na filozofiji, istoriji umetnosti, kao i na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna i na Fakultetu za sport. Profesionalnu političku karijeru završio je 1996.godine kao poslanik i podpredsednik parlamenta. Od 2008 do 2012 bio je direktor Mirovnog instituta u Ljubljani. Knjiga filozofskih eseja o sportu Levi horog izašla je na slovenačkom jeziku 2012.godine, a njezin srpski prevod kome je dodata još jedna, deveta studija, odštampan je ovih dana i predstavljan na beogradskom Sajmu knjiga (Beograd: Orion Art, 2013). Jedan je od osnivača i trenutačni predsednik Europskog saveza za filozofiju sporta (EAPS), član Međunarodnog saveza za filozofiju sporta (IAPS), Britanskog udruženja za filozofiju sporta, te jedan od osnivača Slovenačkog udruženja za filozofiju sporta. Član redakcije časopisa Sport, Ethics and Philosophy i proširene redakcije časopisa Journal of the Philosophy of Sport.