Levica, desnica i (pravoslavno) hrišćanstvo

Učesnici:
Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka
Vladimir Marjanović, Centar za hrišćansko-demokratske studije
Davor Džalto, IFDT

Pitanje smisla tradicionalne podele političkog spektra na „levicu“ i „desnicu“ je već postavljano u političkoj teoriji. Takođe, preispitivano je i samo značenje tih pojmova u kontekstu savremenog društva. „Levica“ i „desnica“, kao koncepti i kao političke opcije su, ipak, i dalje aktuelni i u konkretnim društvima, čini se, i aktuelniji nego pre.

Učesnici tribine će preispitati značenje tih koncepata i njihov smisao, te artikulisati moguće pristupe političkoj „levici“ i „desnici“ iz perspektive hrišćanstva i, naročito, pravoslavlja. Ovo pitanje dobija na aktuelnosti naročito ako se postavi u širi kontekst onoga što je već precizirano kao veoma rasprostranjena tendencija uspostavljanja bliskih veza između „desnih“ opcija i religijskih svetonazora i institucija.