Ljubiša Bojić Psihometrija u istraživanju društvenih mreža

Tokom poslednje decenije u psihometrijskim istraživanjima se sve više koriste društvene mreže kao izvor podataka. Naučni rezultati istraživanja tipova ličnosti na društvenim mrežama govore da o nekoj osobi možemo saznati više nego što ona zna o njoj samoj, što daje velike mogućnosti za grupno formatiranje poruka. Ta znanja iskoristila je Kembridž analitika tokom Bregzita i predsedničke kampanje Donalda Trampa. Dosadašnji nalazi psihometrijskih istraživanja društvenih mreža tiču se data mining-a, napredne semantičke analize, pronalaženja tipova ličnosti na osnovu Fejsbuk lajkova, Tviter parametara i analize korišćenjem pshometrisjkih rečnika. Jedna od vizija budućnosti istraživanja na Internetu jeste da će se ona bazirati na praćenju psihometrisjkih parametra u realnom vremenu. U skladu sa tim biće predstavljene ideje za istraživanja koja će nam dati uvid u disproporciju društvene realnosti i medija, pokušaće da saznaju uticaj vremenskih parametara na raspoloženje kao i da li privlačenje između partnera ima veze sa psihometrijskim paramterima koje iskazuju na društvenim mrežama. Ljubiša Bojić je naučni saradnik na Fakultetu Inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Doktorsku disertaciju na temu „Proces medijske zavisnosti i njegov uticaj na učešće u političkim procesima u Srbiji“ odbranio je 2013. godine na Science PO Lyon (Francuska). Objavio je veliki broj naučnih radova i pored toga radio kao novinar i savetnik za odnose sa javnošću istaknutih medijskih kompanija.