Maja Maksimović Umetnost u obrazovanju i pedagogija feminističkog novog materijalizma – primeri obrazovnih praksi

Onto-epistemološke rasprave feminističkog novog materijalizma koji insistira na transformativnoj moći materije, poslužile su kao moguća teorijska platforma za već postojeće obrazovne intervencije koje načinima saznavanja koji su senzualni, otelovljeni, neizvesni, relacioni, između sećanja, imaginacije i trenutnog iskustva daju saznajni prioritet, prkoseći epistemološkom androcentrizmu. Procesna neizvesnost misli, kao još neformirane, postaje vrednost i vodi nas u svetove koji još nisu izmišljeni, već iskrsavaju i neprekidno se uobličavaju. Učenje nije „saznavanje o“, već „učenje sa“ koje se odvija paralelno sa delovanjem i stvaranjem novih, neimenovanih načina bivanja. Kako stvarati i promišljati obrazovne procese koji obuhvataju doživljavanje sveta odustajući od linearnosti strukture osećaja-mišljenja-izražavanja, već otvaraju prostor za njihovu integraciju? Kako u obrazovanju stalno prevazilaziti „neurotipičnost“ (Manning, 2016) po kojoj je ljudsko ono koje govori i imenuje, i stvoriti prostor za raznolikost mogućnosti postojanja i saznavanja? Biće predstavljen obrazovni eksperiment na temu seksualnosti.

Maja Maksimović je docentkinja na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Istraživačku praksu fokusira na pitanja isprepletanosti umetničkog, obrazovnog i aktivističkog pokušavajući da u repertoar delovanja uključi telesno i imaginativno. Obrazovno iskustvo stiče kako na Fakultetu, saradnji sa umetničkom scenom, tako i kroz međunarodne aktivnosti posebno se povezujući sa portugalskom mrežom za umetničko obrazovanje. Povremeno realizuje različite performanse kao deo istraživačkog procesa. Članica je upravnog odbora Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih i zamenica urednika časopisa Andragoške studije.