Mapiranje političkog pejzaža u Srbiji (2017)

Nosilac projekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

Trajanje projekta: jun 2017 – novembar 2017

Koordinator projekta: Gazela Pudar Draško

Danas smo svedoci dubokih političkih izazova u pukom opisivanju političkih ideologija i definisianju njihovih protagonista u srpskoj (ali ne samo srpskoj) populaciji. Srbijansko društvo je krhko društvo sa ograničenim demokratskim dostignućima, istorijom autoritarnih režima i nazadovanjem u pogledu politika socijalnog blagostanja koje bi trebale biti jezgro socijaldemokratske političke akcije. U političkom ponašanju i stavovima građana kao da je prisutna eklektična ili čak zbunjujuća mešavina ideoloških izjava i vrednosti. Indikacije za takvu konfuziju mogu se naći u nedavnim anketama među građanima, gde su preferiraju zapadni model ekonomije, obrazovanja i ličnog razvoja, dok se u isto vreme bira savez sa Istokom (Rusija) u inostranim poslovima i još jače dominacija istočnog modela zakonodavstva (Ipsos, 2016). Uobičajenu skala levo-desno je u srpskom okruženju teško primeniti, naročito kada nijedna stranka nema jasnan ideološki profil.

Ovim projektom težimo da sistematski istražimo uobičajene političke stavove i interesovanja među građanima Srbije. Istražićemo političke preferencije građana i njihova autentični razmišljanja o demokratiji, politici, partijama, vrednosnim orijentacijama i potrebama za političkom akcijom. Naš cilj je da prikažemo portrete tipičnih (i manje tipičnih) građana Srbije u cilju stvaranja preduslova za razumevanje političkih dešavanja u Srbiji i mogućeg uticaja građana u ovoj oblasti. Ova mapa političkog pejzaža Srbije može biti osnova za relevantno planiranje političkog delovanja na osnovu zajedničkih političkih vrednosti i izjava, koja testira hipotezu da se građani ne razumeju politiku, te da samim tim i stranke ne bi trebalo da ulože napore da razjasne ideološke pozicije i strategije.

Projekat je podržala Friedrich Ebert Stiftung kancelarija u Srbiji.

Studija KARTOGRAFIJA NEMOĆI

Outline CARTOGRAPHY OF IMPOTENCE