Marija Zurnić: Korupcijski skandali u Srbiji posle 2000. godine

Mediji u Srbiji svakodnevno izveštavaju o korupcijskim aferama, dok broj antikorupcijskih zakona i ustanova uočljivo raste. Ova pojava navodi na razmišljanje o tome da li javne debate o korupciji utiču na donošenje antikorupcijskih mera. Da li se pojam korupcije razume u javnim debatama onako kako je definisan kroz javne politike? Diskurs o borbi protiv korupcije je odigrao važnu ulogu u petooktobarskim promenama ali, kako medijska građa ukazuje, ni danas ne postoji saglasnost među učesnicima ovih debata šta pojam korupcije tačno sadrži. Posmatrano kroz prizmu diskurzivnog institucionalizma zaključuje se da velike korupcijske afere u Srbiji nisu uticale na promene institucionalnog okvira u oblasti borbe protiv korupcije, već da proces evropskih integracija značajno određuje prirodu, dinamiku i cilj antikorupcijskih mera.

Marija Zurnić doktorirala је na temu političkih skandala i korupcije u Srbiji na Univerzitetu u Notingemu. Master rad o izgradnji institucija i korupciji u Srbiji odbranila je na Univerzitetu u Bolonji. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za španski jezik i književnost. Objavila je više radova u domaćim i stranim časopisima i učestvovala na naučnim skupovima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Nemačkoj. Trenutno radi na MAXCAP projektu koji predvode britanski univerziteti London School of Economics i Queen Mary. Istraživanje se bavi institucionalnim kapacitetima Evropske unije u procesu proširenja, a doprinos M. Zrnić jeste analiza javnih debata u Srbiji i Makedoniji na temu evropskih integracija.