Marjan Ivković: Savremena kritička teorija: utemeljenje kritike naspram razotkrivanja dominacije

Predavanje će pokušati da stanje savremene kritičke teorije sagleda kroz prizmu napetosti između dve forme samorefleksivnosti teorije: habermasovske refleksije o adekvatnim normativnim temeljima društvene kritike, sa jedne strane, i preispitivanja sposobnosti određenog teorijskog stanovišta da ’razotkrije’ realno postojeće forme društvene nepravde i dominacije, sa druge. Za Maksa Horkhajmera i prvu generaciju Frankfurtske škole, teorijska samorefleksivnost (po kojoj se kritička teorija razlikuje od ’tradicionalne’) podrazumeva pre svega problematizaciju i prekidanje intrinzične veze teorijskog (društveno-naučnog) mišljenja i reprodukcije nepravednog (kapitalističkog) društveno-ekonomskog poretka. Za Jirgena Habermasa i većinu savremenih autora u oblasti kritičke teorije, cilj teorijske samorefleksije je artikulacija post-metafizičkih normativnih osnova kritike, odnosno prevazilaženje esencijalizma i epistemološke autoritarnosti koji karakterišu normativne temelje prve generacije kritičke teorije. Predavanje će se fokusirati na jedan vid kritike koju savremeni autori koji nastoje da očuvaju i reaktuelizuju nasleđe prve generacije kritičke teorije upućuju većinskom, habermasovskom i ’post-metafizičkom’ taboru – naime, da, paradoksalno, upravo stalna zaokupljenost artikulacijom adekvatnih normativnih osnova kritike čini da veliki broj stanovišta u okviru ’druge’ i ’treće’ generacije kritičke teorije ponovo postanu ’tradicionalna’ teorija, u smislu da, izgubivši senzibilitet za različite oblike društvene dominacije, doprinose očuvanju statusa kvo.

Marjan Ivković (1985) je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Završio je osnovne i master studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u februaru 2014. odbranio je doktorski rad iz sociologije na Univerzitetu u Kembridžu, Velika Britanija. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih naučnih konferencijama. Uža oblast njegovog rada je savremena društvena teorija, prevashodno kritička teorija društva.