Marjan Ivković: Honetova teorija borbe za priznanje: izmedju formalne koncepcije etičkog života i konfliktno-teorijske kritike socijalne dominacije

Marjan Ivković je rođen 5. juna 1985. u Beogradu. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završio je u Beogradu, nakon čega treći i četvrti razred završava kao međunarodni stipendista u Norveškoj. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je osnovne i master studije sociologije (diplomski rad pisao je na temu Habermasove koncepcije sistemske kolonizacije sveta života, a master rad — za koji mu je dodeljena nagrada dr Zoran Đinđić — na temu Adornovog shvatanja konfliktne prirode modernih društava). U oktobru 2010. započinje doktorske studije sociologije na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Trenutno se nalazi na drugoj godini (tema doktorskog rada: ’’Honetova teorija borbe za priznanje: ka post-metafizičkoj kritici dominacije’’). U periodu od januara do marta 2012. boravio je kao gostujući doktorant na Institutu za društvena istraživanja u Frankfurtu. Uža oblast Marjanovog interesovanja je savremena kritička teorija društva.