Mark Devenji Promišljanje granica populističke politike

U ovom predavanju ću se zalagati, pozivajući se na Ernesta Laklaua, za ideju da populizam može biti demokratski – posebno uzme li se zaozbiljno argument da je narod nešto načinjeno, a ne zadato. Kao kontingentna artikulacija različitih identiteta, zahteva i pokreta u zajednički politički projekt, populizam uvek ostavlja prostora za preoblikovanje naroda u demokratskom svetlu. No, ne smemo pomešati demos i narod (people). Ti pojmovi imaju grčke i latinske korene i istorijski su se odnosili na veoma drugačije forme politike, bez obzira na to što ih danas često poistovećujemo. Populizam promišljam u transnacionalnom svetlu, koristeći pojmove kvir teorije. Počinjem najjednostavnijim pitanjem: kako da tumačimo ovu prostu reč, narod, koja se tako često uzima zdravo za gotovo. Tvrdim da ovaj pojam ne treba poistovetiti s narodom u nacionalnoj državi, niti s običnim narodom, plebsom. Drugo, tvrdim da ontološko objašnjenje populizma kao političke logike iznova uvodi politiku doličnog (politcs of the proper) – čime ostaje slepo za druge oblike demokratske politike. Uz to, tvrdim da je jaki argument koji povezuje logiku političkog i populizam pogrešan ako se smatra da je to logika političkog kao takva (Laclau 2007). Tretiranje populizma kao jedne moguće političke logike omogućava nam da razdvojimo populističku logiku od demokratskih praksi – i da mislimo populističku logiku koja je demokratska. To takođe omogućava da se izvede radikalna razlika između populističkih oblika političke ekvivalencije i logike finansijske ekvivalencije.

Mark Devenji je kritički teoretičar. Rukovodi Centrom za primenjenu filozofiju, politiku i etiku na Univerzitetu u Brajtonu. Njegov rad se kreće u oblasti postmarksizma, druge generacije kritičke teorije i politke književnosti. Trenutno završava rukopis Towards an Improper Politics (izdavač Edinburgh University Press). Autor je knjige Ethics and Politics in Contemporary Theory (2004, 2010), i priređivač zbornika Thinking the Political: Ernesto Laclau and the Politics of Post-Marxism (2018) i Interrogating Terror (2009).