Marko Grdešić Populizam kao interakcija masa i elita: Antibirokratska revolucija u Srbiji, 1988-1989.

U ovom izlaganju autor će predstaviti svoju recentnu knjigu “The Shape of Populism: Serbia before the Dissolution of Yugoslavia” (University of Michigan Press, 2019). Knjiga se bavi fenomenom populizma na primjeru “antibirokratske revolucije” koja se dogodila u Srbiji 1988. i 1989. godine. Prema autoru, populizam treba razumjeti kao skup praksi koje uključuju kako mobilizaciju tako i diskurs. Populizam je određen zajedničkim djelovanjem elita i masa, tako da elite elite konstantno potiču i pojačavaju aktivnost masa, ali ih pritom usmjeravaju i manipuliraju s njima. Knjiga se temelji na više izvora podataka: analizi protesta, na analizi diskursa novinskih pisama običnih čitalaca i novinskih karikatura, te na fokus grupama s ljudima koji su sudjelovali na populističkim protestima.

Marko Grdešić je docent na Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Glavne oblasti njegovog interesovanja su politička sociologija i politička ekonomija. Njegovi članci objavljeni su u Theory and Society, Natioalities Papers, Europe-Asia Studies, Comparative Studies in Society and History, East European Politics and Societies, European Journal of Industrial Relations i dr. Doktorirao je sociologiju u SAD na University of Wisconsin Madison.