Marko Novaković: Nastanak estetike i mesto aisthesisa u mišljenju filozofa

Nastanak filozofske estetike vezuje se za nemačko prosvetiteljstvo i ime Aleksandra Baumgartena. Ključna inovacija u njenom zasnivanju je shvatanje estetike kao gnoseologije opažanja i rehabilitacija pojma aisthesis koji označava čulno saznanje. Novi koncept estetike afirmisao je i ideju da u mišljenju estetičara mora postojati i naročiti oblik rasuđivanja koji se oslanja na estetske impulse u saznanju. To podrazumeva učešće više senzitivnih sposobnosti, koje estetičaru omogućavaju prosuđivanje ne samo umetničkih tvorevina i estetskih vrednosti, već i celokupne pojavne stvarnosti. Taj oblik rasuđivanja nije samo kontemplativno–teorijski, nego je u svom oslanjanju na čulnost i kreativan. Baumgarten je ovaj način mišljenja shvatio kao odgovor na problem umeća pronalaženja: načina saznanja koji putem iznalaženja argumenata treba da vodi otkrivanju istine. Naša teza je ovde i jača: ona glasi da nikakvo istinito znanje nije moguće bez ovakve reforme filozofskog mišljenja koje nije samo logički, već i estetski zasnovano. Na estetskoj strani mišljenja dominantno mesto u saznajnoj orijentaciji pripada uobrazilji ili fantaziji. Bez ove mentalne sposobnosti se ne može zamisliti ne samo razumevanje predmetnog područja estetike, nego ni filozofsko razmišljanje uopšte.

Organizatori:

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Srpsko filozofsko društvo


Marko Novaković
Rođen 1983. godine. Studije filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorirao 2016. sa tezom „Adornova filozofija umetnosti: negativnost i estetska teorija“. Na doktorskim studijama bio je stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i saradnik na projektima Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Tokom studija radio je u nastavi na Filozofskom i na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više naučnih radova i prevoda stručnih tekstova. Član je Estetičkog društva Srbije i urednik publikacije ovog udruženja. Područja interesovanja: filozofska estetika, filozofija i psihologija umetnosti, istorija umetnosti, filozofija kulture, filozofija obrazovanja, istorija filozofskih ideja.