Markus Gabriel: Sense and Existence

Prof. dr Markus Gabriel je upravnik odeljenja za epistemologiju, modernu i savremenu filozofiju na Univerzitetu u Bonu. U svojim istraživanjima najviše se bavi odnosom između diskurzivne i ontološke determinantnosti i dokazivanjem prvenstva ontologije u odnosu na epistemologiju.

Serija predavanja na temu Sense and Existence:

Ponedeljak 30. maj, 12 časova, sala na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Kraljice Natalije 45

Utorak 31. maj, 18 časova, Filozofski fakultet u Beogradu, prostorije Filozofskog društva Srbije

Sreda 01. jun, 18 časova, sala na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Kraljice Natalije 45