Martin Tamke Istočna Guta i hrišćani

U fokusu predavanja prof. Tamkea su hrišćanske zajednice koje žive u istočnoj Guti, u Siriji i njihovo stradanje tokom pobunjeničke okupacije ovog područja, kao i Vladine opsade tokom 2016. godine. Predmet posebne analize u predavanju je pismo Patrijarha antiohijskog Ignatija Afreme II Sirijske Pravoslavne Crkve upućeno generalnom sekretaru Svetskog Saveta Crkava (SSC) Dr Olafu Fikse-Tveitu u kome se izveštaj SSC o situaciji u Siriji i posebno istočnoj Guti ocenjuje kao pristrasan jer ističe samo stradanje hrišćana od strane vladinih vojnih snaga dok zanemaruje stradanje hrišćana od strane pobunjeničkih islamskih grupacija.

Prof. dr. Martin Tamke (Tamcke) je profesor ekumenskog bogoslovlja, orijentalne crkve i istorije misije na Georg Avgust Univerzitetu u Getingenu, Nemačka. Nosilac je počasnih doktorata sa Joensu Univerziteta i Abo Akademije, Turku u Finskoj, Lučian Blaga Univerziteta u Sibiu, Rumunija i Mahatma Gandi Univerziteta u Kotajamu, Indija. U istraživačkom fokusu prof. Tamkea su hrišćanske kulture bliskog i srednjeg istoka sa posebnim akcentom na međureligijsku koegzistenciju i odnos izmedju istoka i zapada. Autor je i urednik oko 80 monografija i saradnik oko 40 univerziteta širom sveta.