Međunarodni savetodavni naučni odbor IFDT-a osnovan je u martu 2021. godine s ciljem da ojača saradnju Instituta sa vodećim imenima svetske teorijske misli iz oblasti filozofije i društvene teorije. Pošto se u svojoj istoriji (burnoj za jednu naučnu instituciju) Institut neretko suočavao sa političkim pritiscima, uticajni svetski mislioci su u više navrata pružali podršku očuvanju institucionalne autonomije i slobode IFDT kroz peticije, apele i otvorena pisma. Osnivanjem međunarodnog naučnog odbora, koji ima savetodavnu funkciju i svojim delovanjem jemči globalnu relevantnost i vidljivost Institutu, on se dodatno pozicionira kao međunarodno prepoznata i uticajna institucija u oblasti društveno-teorijske i angažovane misli. Radom Medunarodnog savetodavnog naučnog odbora koordinira Petar Bojanić u svojstvu delegiranog predstavnika Naučnog veća lnstituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Etienne Balibar

Profesor emeritus na Univerzitetu Paris X – Nanterre i gostujući profesor Univerziteta Columbia, New York, kao i Centra za istraživanje moderne evropske filozofije Univerziteta Kingston u Londonu. Autor je preko četrdeset knjiga, angažovan je u oblasti socijalne i političke filozofije.

Manuela Bojadžiev

Profesor Globalizovanih kultura na Univerzitetu Leuphana u Lüneburgu i sekretarka za međunarodnu saradnju na berlinskom Institutu za integraciju i istraživanje migracija (BIM), Univerzitet Humboldt u Berlinu. Objavila je brojne članke o rasizmu i istraživanjima migracija, istorije evropske migracije i postkolonijalnim studijama.

Petar Bojanić

Bivši direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i direktor Centra za napredne studije Sveučilišta u Rijeci. Autor je nekoliko knjiga iz oblasti političke i socijalne filozofije.

Judith Butler

Profesorka Univerziteta Berkeley i šefica katedre Hannah Arendt, European Graduate School. Dobitnica je velikog broja prestižnih nagrada (Andrew Mellon za akademsku izvrsnost, Adorno Prize, Guggenheim nagrade…) za svoj doprinos razvoju angažovane misli. Autorka je preko pedeset dela prevedenih na isto toliko svetskih jezika.

Barbara Cassin

Emeritus direktorka istraživanja u Centre national de la recherche scientifique, članica Francuske akademije, filolog i filozof, specijalistkinja za grčku filozofiju. Nagrađena je zlatnom medaljom CNRS-a 2018. godine.

Noam Chomsky

Emeritus profesor lingvistike na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dobitnik je počasnih diploma na više od 20 univerziteta širom sveta, među kojima su Univerzitet u Londonu, Univerzitet Cambridge, Univerzitet Columbia, Scuola Normale Superiore u Pizi, Univerzitet Harvard. Saradnik je Američke akademije nauka i umetnosti i Nacionalne akademije nauka.

Marc Crepon

Bivši rukovodilac katedre za filozofiju na Ecole Normale Superieure u Parizu i direktor istraživanja u Archives Husserl, Nacionalnom centru za naučna istraživanja (CNRS). Autor je preko 20 knjiga, piše na temu jezika i zajednica u francuskoj i nemačkoj filozofiji u okviru savremene političke i moralne filozofije.

Jonathan Wolff

Alfred Landecker Professor of Values and Public Policy i Governing Body Fellow Wolfson koledža Univerziteta u Oxfordu. Bio je predsedavajući javnih politika Blavatnik škole kao i profesor filozofije, te dekan Univerzitetskog koledža u Londonu. Autor je velikog broja uticajnih knjiga iz teorije demokratije i kolumnista Guardiana.

Natalie Depraz

Profesorka filozofije na Univerzitetu Rouen Normandy i članica Husserl arhiva u Parizu. Među nedavnim publikacijama izdvaja se knjiga Pažnja i opreznost.

Avner De Shalit

Profesor demokratije i ljudskih prava na Departmanu za političke nauke Hebrejskog Univerziteta u Jerusalemu. Između 1995. i 2004. radio je kao pridruženi istraživač u Oksfordovom Centru za prirodnu okolinu, etiku i društvo. Njegovo istraživačko i predavačko polje vezano je za pitanja jednakosti, demokratije i ljudskih prava, kao i zelene politike i političke teorije.

Maurizio Ferraris

Profesor filozofije na Univerzitetu u Torinu, gde je na čelu Centra za teorijsku i primenjenu ontologiju i Laboratorije za ontologiju. Nagrađivan je mnogim književnim i istraživačkim nagradama, autor je 30 knjiga i više od 1.000 naučnih članaka.

Cynthia Fleury

Profesorka filozofije na Conservatoire national des arts et métiers, kao i na École nationale supérieure des mines de Paris, i naučna saradnica u Muséum national d’histoire naturelle, u Parizu. Fokus njenih istraživanja je na promišljanje oruđa za demokratsku regulaciju. Autorka je nekoliko knjiga bestselera u oblasti filozofije.

Nancy Fraser

Profesorka političkih i društvenih nauka i profesorka filozofije na The New School u New Yorku. Dobitnica je počasnih doktorata na četiri univerziteta u tri države, a 2010. godine osvojila je nagradu Alfred Schutz za socijalnu filozofiju Američkog filozofskog udruženja. Predsednica je Američkog filozofskog udruženja Istočna divizija.

Francis Fukuyama

Olivier Nomellini viši saradnik na Institutu za međunarodne studije Freeman Spogli sa Univerziteta Stanford (FSI), direktor FSB-ovog Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu zakona (CDDRL) i direktor Stanfordovog master programa za međunarodnu politiku.

Petra Gehring

Profesorka filozofije na Technische Universität Darmstadt, Nemačka. Područja istraživanja su joj poststrukturalistička filozofija, istorija filozofskih koncepata / metafora i teorije moći. Osim toga, zanimaju je tehno-naučne topologije.

Philip Golub

Profesor političkih nauka i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Parizu (AUP). Pre toga je bio predavač na Institutu za evropske studije Univerziteta Pariz 8 i na pariskom Sciences Po-u. Redovni je predavač po pozivu na brojnim institutima i univerzitetima, uključujući Univerzitet u Bolonji i u Lozani. Utemeljeni u istorijskoj sociologiji međunarodnih odnosa, njegovi istraživački radovi se bave državom, globalizacijom i savremenom međunarodnom istorijom.

Axel Honneth

Profesor Humanističkih nauka na sveučilištu Columbia, New York. Bio je direktor Instituta za Društvena istraživanja Univerziteta Goethe iz Frankfurta na Mejni. Autor je uticajnih knjiga iz socijalne i političke filozofije.

Andreas Kaminski

Šef Odeljenja za filozofiju kompjuterskih nauka u Računarskom centru visokih performansi Univerziteta u Štutgartu (HLRS). Saizdavač je časopisa Jahrbuch Technikphilosophie i bio je glasnogovornik DFG mreže „Geschichte der Prüfungstechniken 1900-2000“. Član je AIEI grupe koja je razvila novu metodu uz pomoć koje bi etički principi postali efikasni u sistemima inteligencije.

Ivan Krastev

Predsednik Centra za liberalne strategije, Sofija, i stalni saradnik na Institutu za humanističke nauke u Beču (IWM). Član je osnivačkog odbora Evropskog veća za spoljne odnose, kao i globalnog savetodavnog odbora Fondacije za otvoreno društvo u New Yorku i savetodavnog veća Centra za analizu evropske politike (CEPA) i Evropske kulturne fondacije (ECF).

Achille Mbebme

Profesor filozofije i političkih nauka na Institutu za društvena i ekonomska istraživanja Wits u Johannesburgu, Južna Afrika. Bio je gostujući profesor na kalifornijskom univerzitetu Berkeley na univerzitetu Yale, kalifornijskom univerzitetu Irvine, univerzitetu Duke i univerzitetu Harvard. Ima ocenu A1 od National Research Foundation.

Wolfgang Merkel

Istraživač emeritus dugotrajnog projekta „Demokratija i demokratizacija“ berlinskog Naučnog centra za društvena istraživanja čiji je bio direktor, kao i emeritus profesor političkih nauka Univerziteta Humboldt u Berlinu. Radio je i kao konsultant nekoliko nemačkih vlada.

Thomas Piketty

Profesor u Školi za napredne studije u društvenim naukama (EHESS) i u Pariskoj školi ekonomije. Njegovo delo se tumači kao veliki istorijski i teorijski rad u oblasti međuodnosa ekonomskog razvoja, raspodele dohotka i bogatstva i političkih sukoba. Takođe je autor međunarodnog bestselera Kapital u XXI veku.

Michael Resch

Direktor High-Performance Computing Center (HLRS), Univerzitet u Štutgartu, najbržeg računarskog sistema u civilnom sektoru Europe. Dobitnik je nekoliko nagrada poput High-Performance Distributed Computing koju dodeljuje Nacionalna naučna fondacija Austrije, HPC Challenge Award, i Microsoft Early Contributor Award.

Vadim Rudnev

Profesor na Institutu za psihoanalizu i glavni istraživač Jezika kulture, sektora unutar federalne državne institucije za istraživanje Ruski institut za kulturološke studije. Autor je mnogih knjiga o mističnim učenjima. Osvojio je nagradu Andrei Bely u kategoriji Humanitarno istraživanje 2017. godine.

Michael Walzer

Profesor emeritus Instituta za napredne studije u Princetonu, kao i jedan od vodećih intelektualaca i teoretičara politike. Bio je dugogodišnji urednik časopisa Dissent.