The Critical Tasks of the University, Bolonja

Konferencija The Critical Tasks of the University održana na Univerzitetu u Bolonji od  22. do 24. juna 2017. godine, predstavlja prvi susret Međunarodnog konzorcijuma kritičkoteorijskih programa (ICCTP), koji podržava Andrew W. Mellon fondacija (SAD), a kojim rukovode Džudit Batler i Penelopi Dojčer. Konferenciju u Bolonji organizovali su svetski priznati teoretičari iz oblasti humanističkih nauka, Rozi Brajdoti (Univerzitet u Utrehtu), Džudit Batler (Kalifornijski univerzitet Berkli) i Rafale Laudani (Univerzitet u Bolonji). Ispred Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji je od samog ustanovljenja Međunarodnog konzorcijuma programa u oblasti kritičke teorije član ovog Konzorcijuma, na konferenciji su prisustvovali Petar Bojanić, direktor Instituta, kao i naučne saradnice Gazela Pudar Draško i Adriana Zaharijević.

Konferencija u Bolonji u svom je središtu imala pitanje uloge univerziteta danas, znanja koje se proizvodi i perpetuira u okviru univerziteta, moći da se ono prenese i upotrebi i izvan zidina samih univerziteta, te specifične uloge humanističkih i društvenih nauka u tom procesu. Posebna pažnja posvećena je javnoj kritičkoj ulozi univerziteta i tome kako kritika može da ohrabri i podstakne savremena promišljanja o proizvodnji znanja koje bi se moglo suočiti sa izazovima savremenog sveta. Takođe, poseban cilj ove konferencije, kao i onih koje će tek uslediti do 2020. godine, bio je povezivanje i razmena znanja među teoretičarima i teoretičarkama iz čitavog sveta.

Na konferenciji su učestvovali: RAFFAELE LAUDANI (University of Bologna); WANG HUI (Institute for Advanced Studies in the Humanities, Tsinghua University); SANDRO MEZZADRA (University of Bologna); GISELA CATANZARO (University of Buenos Aires); ROSI BRAIDOTTI (Utrecht University); ATHENA ATHANASIOU (Panteion University, Athens); ANDREW PARKER (Rutgers University); PETAR BOJANIĆ (University of Belgrade); DEBJANI GANGULY (University of Virginia); JUAN OBARRIO (Johns Hopkins University); SARAH NUTTALL (WISER, Johannesburg); PREMESH LALU (University of the Western Cape); RITA MONTICELLI (University of Bologna); STEFANO HARNEY (Singapore Management University); TIZIANA TERRANOVA (University of Naples L’Orientale); MANUELA BOJADŽIJEV (Leuphana University of Lüneburg); JUDITH BUTLER (Berkeley); ACHILLE MBEMBE (WISER, Johannesburg); NIVEDITA MENON (Jawaharlal Nehru University, India); DONATELLA DELLA PORTA (Scuola Normale Superiore, Pisa).