Međunarodni kolokvijum posvećen delu Opuscula theologica et polemica Svetog Maksima Ispovednika

Povodom 1440 godina od rođenja velikog vizantijskog filozofa i bogoslova Svetog Maksima Ispovednika (580-662) Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu zajedno sa Fakultetom humanističkih i društvenih nauka Károli Gáspár univerziteta Reformističke crkve Mađarske iz Budimpešte organizuje 3. i 4. februara 2020. godine kolokvijum posvećen Maksimovom delu Opuscula theologica et polemica. Ovaj kolokvijum je prvi u redu godišnjih kolokvijuma koji se planiraju u organizaciji Univerziteta u Beogradu i Károli Gáspár univerziteta Reformističke crkve Mađarske koji će se na dalje naizmenično organizovati u Beogradu i Budimpešti. Fokus kolokvijuma je na malo proučavanom delu Opuscula theologica et polemica Svetog Maksima Ispovednika, i to posebno na glavama 5-6 i 13-14. Delo Opuscula theologica et polemica ili Manji bogoslovski i polemički spisi predstavlja sabrana pisma i manje radove u velikoj meri nastale nakon 640. godine. Prezentacije će biti na engleskom jeziku.

 

 

 

 

 

 

Program

Ponedeljak 3. februar 2020. godine,

Parohijski dom hrama Svetog Save, Krušedolska 2a, Beograd

 

17.00 Aleks Leonas (Károli Gáspár Univerzitet) i Vladimir Cvetković (Univerzitet u Beogradu)  –

Uvodno obraćanje

17.15 Mikloš Vasanji (Károli Gáspár  Univerzitet),

Diskusija o identitetu u Opuskuli 14 Svetog Maksima Ispovednika

18.15. Dionisije Skliris (Nacionalni i kapodistrijski univerzitet u Atini)

Značaj Opuskule 5 za hristologiju Svetog Maksima Ispovednika

19.15. Opšta diskusija

19.30 Večera

 

Utorak 4. februar 2020. godine

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu, Kraljice Natalije 45

 

9.30 Aleksandar Djakovac (Univerzitet u Beogradu),

Relaciona ontologija Svetog Maksima Ispovednika: πρός τι i σχέσις’

10.00 Romilo Aleksandar Knežević (Univerzitet u Beogradu),

Opuskula Svetog Maksima Ispovednika i poimanje ipostasnog jedinstva

10.30 Vukašin Milićević (Univerzitet u Beogradu),

Trijadološko-hristolološke analogije i razlika između nestvornog i stvorenog: Opuskula 13

11.00 Opšta diskusija i zaključak

11.30. Pauza za kafu

12.00 Ema Braun Duhrst (Ludvig Maksimilian Univerzitet u Minhenu),

‘Odsustvo pola i roda u misli Maksima Ispovednika: Izazov rodnim normama’

14.00 Ručak