Učešće članova Instituta za filozofiju i društvenu teoriju na Sastanku o Međunarodnom konzorcijumu programa iz oblasti kritičke teorije

Atina, 9-11. oktobar 2016.

Zadovoljstvo nam je da najavimo učešće naših istraživača i istraživačica na sastanku u Atini gde će se govoriti o planovima za razvoj Međunarodnog konzorcijuma programa iz oblasti kritičke teorije. Ovaj Konzorcijum treba da poveže programe i centre koji se bave kritičkom teorijom širom sveta, da olakša intelektualnu razmenu i objavljivanje, da osvetli i arhivira globalne oblike i dosege kritičke teorije danas.

Sastanak sazivaju:

Džudit Batler, Univerzitet Berkli, Kalifornija, Atena Atanasiu, Univerzitet Panteion, Grčka, i Zejnep Gambeti, Univerzitet Bogazići, Turska.

Cilj sastanka u Atini je da okupi teoretičare i teoretičarke koji će zajedno promišljati o tome šta se danas podrazumeva pod kritičkom teorijom, i mapirati razlike koje postoje među nama, u vezi s tim šta spada u kritičku teoriju. Na skupu će se razmatrati sledeća pitanja: 1. Kakvi problemi preovlađuju u Turskoj, na Balkanu i Bliskom Istoku? 2. Kakve su veze ili pak razlike između tih problema i problema na koje su usredsređuju klasični ili savremeni teoretičari iz oblasti kritičke teorije u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi? 3. Kako međunarodni konzorcijum može da pomogne da teorijski okviri razvijani na „globalnom jugu“ utiču na okvire koje razvija „globalni sever“, i gde je „globalni istok“ u toj jednačini? 4. Možemo li da ustanovimo globalne tendencije koje bi nam pomogle da načinimo program kritičke teorije danas, uprkos našim geopolitičkim razlikama? Najzad, u sadašnjim ekonomskim uslovima kada su fondovi univerziteta smanjeni, kada se kritički potencijal humanistike sve manje vrednuje, a neoliberalna metrika postaje sveprisutna, važno je razmotriti „kritički“ zadatak univerziteta, u šta spadaju i odnosi prema zajednicama kojima on služi i šira javnost u koju interveniše.

Učesnici na sastanku:

Meltem Ahiska, Boğaziçi University, Turska; Athena Athanasiou, Panteion University, Grčka; Saleem Badat, Andrew W. Mellon Foundation; Petar Bojanić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Sanja Bojanić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska; Judith Butler, UC Berkeley, SAD; Volkan Çıdam, Boğaziçi University, Turska; Penelope Deutscher, Northwestern University, SAD;  Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Başak Ertür, Birbeck, University of London, UK; Samera Esmeir, UC Berkeley, SAD; Zeynep Gambetti, Boğaziçi University, Turska; Rema Hamami, Birzeit University, Palestina; Bernard Harcourt, Columbia University, SAD; Banu Karaca, Columbia University i Forum Transregionale Studien, Berlin, Nemačka; Seteney Shami, Social Science Research Council, New York, SAD i Arab Council for the Social Sciences, Bejrut, Liban; Elena Tzelepis, University of Athens, Grčka; Mariët Westermann, Andrew W. Mellon Foundation; Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju.