Seminar sa Mihaelom Dekerom i Klausom Vigerlingom: Učešće i donošenje odluka u društvu

Učesnici: Michael Decker (KIT-ITAS), Klaus Wiegerling (KIT-ITAS), Slobodan Perović (Filozofski fakultet Beograd), Una Popović (Filozofski fakultet Novi Sad), Željko Radinković (IFDT Beograd), Olga Nikolić (IFDT Beograd), Srđan Prodanović (IFDT Beograd), Irena Fiket (IFDT Beograd), Mark Losoncz (IFDT Beograd), Aleksandar Pavlović (IFDT Beograd).

Odgovarajuće istraživanje i inovacije (RRI) postali su orijentacioni pojam u trenutnom Istraživačkom okvirnom programu Evropske komisije. Međutim, konceptualni okvir RRI je i dalje „u izgradnji“ i stoga nejasan. U privremenim konceptualnim dokumentima može se naći preklapanje sa postojećim pristupima kao što su procena tehnologije ili predviđanje, a u službenim dokumentima Evropske komisije pet ključnih elemenata RRI se pominju kao društveni angažman, rodna ravnopravnost i rod u istraživačkom i inovativnom sadržaju, otvorenog pristupa, nauke i etike (H2020). Štaviše, naučnici nas podsećaju na naučene lekcije u vezi trandisciplinarnih istraživanja i srodnih kriterija kontrole kvaliteta.

Ovaj doprinos odnosi se na javno angažovanje kao centralni element odgovornog istraživanja i inovacija. Polazeći od perspektive participativne procene tehnologije, razmatraju se različiti konceptualni okviri učešća. Primeri se odnose na aranžmane fokusnih grupa u projektima procene posledica tehnike (TA), sve do prvog nemačkog dijaloga sa građanima, u kojem je učestvovalo do 800 građana.

Mihael Deker (Michael Decker)
KIT-ITAS Karlsruhe

Studije iz fizike (uz dodatni studij ekonomije) na Univerzitetu Hajdelberg, diplomirao fiziku 1992. Godine, a 1995. godine stiče doktorat iz prirodnih nauka na Univerzitetu Hajdelberg (tema: spektroskopija kiseonika pri sagorijevanju pod visokim pritiskom); 2006. godine habilitacija na Univerzitetu u Frajburgu (interdisciplinarno istraživanje u okviru procene tehnologije). Član naučno-istraživačkog tima Evropske Akademije za istraživanje umetnosti i tehnologije, Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH (1997-2002). Član naučno-istraživačkog tima na institutu ITAS Karlsruhe (2003-2004). Zamenik šefa istoimenog instituta (2004-2014). Šef instituta (2014-2015). Oblasti rada: koncepti procene posledica tehnologije, metodologija interdisciplinarnog istraživanja, procena posledica tehnologije  u oblastima robotike i nanotehnologije.

Klaus Vigerling (Klaus Wiegerling)
Institut za procenu posledica tehnike i analizu sistema (ITAS); Institut za tehnologiju Karlsrue (KIT) Nemačka

Studij filozofije, komparatistike i nemačke etnologije na Univerzitetu u Majncu. Promocija 1983. godine temom „Huserlov pojam potencijalnosti. Istraživanje smisla i granica transcendentalne fenomenologije kao univerzalne metode“. 2001. godine habilitacija u području filozofije na Tehničkom univerzitetu u Kajzerslauternu (Medijska etika). 2009. godine vanredni profesor na Tehničkom univerzitetu Karlsrue (filozofija). Od 2002-2010. godine naučni saradnik na SFB-projektu Nexus na Univerzitetu Štutgart (Institut za filozofiju tehnike i teoriju nauke, SFB 627 Nexus – Modeli okruženja za mobilne kontekstualno umeštene sisteme). 2011-2012. godine naučni saradnik na Institutu za filozofiju u Štutgartu (nastava). Od 2013. godine naučni saradnik na Institutu za procenu posledica tehnike i analizu sistema (ITAS) u Karlsrueu. Težišta istraživanja: filozofija dvadesetog i dvadeset prvog veka, filozofija kulture, medijska filozofija i medijska etika, fenomenologija i filozofija simbola.