MIKLOŠ VETE (MIKLÓS VETŐ): Subjectivity-transparency-transcendance (Subjektivnost – transparentnost – transcendencija)

Pitanje Utemeljenja je oduvek iskušavalo metafiziku. Nemački idealizam mu je dao tri glavne formulacije. Kod Kanta se a priori subjektivnost prikazuje kao pravi temelj za važenje ljudskog znanja. U Hegelovoj spekulativnosti sami pojmovi supstrata odnosno temelja omogućavaju jedinstvo materije i forme, tj. transparentnost svega realnog. Na kraju, u drugoj filozofiji Šelinga ideja Boga se uspostavlja kao ujedinjavajuća inteligibilnost suštine i transcendencije egzistencije.